GIÁO TRÌNH KINH TẾ BẢO HIỂM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ BẢO HIỂM – TS. PHẠM THỊ ĐỊNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, kinh doanh, con người luôn có nguy cơ gặp phải rủi ro như: bão lụt, hạn hán, ốm đau, bệnh tật, tai nạn… do những nguyên nhân khác nhau. Mỗi khi rủi ro xảy ra thường gây nên hậu quả khó lường, không chỉ là những thiệt hại về tài sản mà còn có thể là thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, những thiệt hại nhiều khi có tính thảm họa. Vì vậy, lúc nào con người cũng tìm cách bảo vệ chính bản thân và tài sản của mình trước những rủi ro có thể xảy ra.

 

Theo sự phát triển của lịch sử và của các hình thái kinh tế xã hội cho thấy, hiện nay bảo hiểm được coi là phổ biến và có hiệu quả nhất khắc phục khó khăn tài chính do rủi ro gây ra. Ngày nay, bảo hiểm là một trong những ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện và có những bước tiến đáng kể cả về qui mô, tốc độ và phạm vi hoạt động. Bảo hiểm không chỉ là một công cụ của công tác quản lý rủi ro và huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân, mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc ổn định tài chính cho các cá nhân và gia đình, các tổ chức và doanh nghiệp. Kinh tế càng phát triển, đời sống của nhân dân càng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn và các loại hình bảo hiểm cũng ngày càng được hoàn thiện.

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập, Bộ môn Bảo hiểm, khoa Bảo hiểm – Trường Đại học Kinh tế quốc dân biên soạn cuốn Giáo trình Kinh tế bảo hiểm cho sinh viên khối ngành kinh tế và tài chính ngân hàng.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm

1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm

2. Bản chất của bảo hiểm

3. Các loại hình bảo hiểm

4. Vai trò kinh tế và xã hội của bảo hiểm

5. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế bảo hiểm

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Bảo hiểm xã hội

1. Sự cần thiết khách quan và vai trò của bảo hiểm xã hội

2. Khái niệm và đặc điểm của BHXH

3. Nội dung cơ bản của BHXH

4. Bảo hiểm xã hội của Việt Nam

Câu hỏi ôn tập

Chương 3: Bảo hiểm thất nghiệp

1. Thất nghiệp và phân loại thất nghiệp

2. Các chính sách và biện pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp

3. Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp

4. Nội dung bảo hiểm thất nghiệp

5. Kinh nghiệm bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới

6. Chính sách và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Câu hỏi ôn tập

Chương 4: Bảo hiểm y tế

1. Bảo hiểm y tế trong đời sống kinh tế xã hội

2. Nội dung cơ bản của BHYT

3. Kinh nghiệm thực hiện BHYT ở một số nước

4. Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

Câu hỏi ôn tập

Chương 5: Bảo hiểm thương mại

1. Đặc điểm và vai trò của bảo hiểm thương mại

2. Quỹ tài chính bảo hiểm thương mại

3. Phân loại bảo hiểm thương mại

4. Thị trường bảo hiểm

5. Ngành bảo hiểm thương mại ở Việt Nam và những đóng góp đối với nền kinh tế quốc dân

Câu hỏi ôn tập

Chương 6: Bảo hiểm phi nhân thọ

1. Đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ

2. Bảo hiểm hàng hải

3. Bảo hiểm xe cơ giới

4. Bảo hiểm hỏa hoạn

5. Bảo hiểm nông nghiệp

6. Bảo hiểm tiền

7. Bảo hiểm tai nạn cá nhân và chi phí y tế

Câu hỏi ôn tập

Chương 7: Bảo hiểm nhân thọ

1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ

2. Những đặc điểm cơ bản của bảo hiểm nhân thọ

3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản

4. Phí bảo hiểm nhân thọ

Câu hỏi ôn tập

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""