GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH DOANH QUỐC TẾ - TS. PHẠM THỊ HỒNG YẾN

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

Kinh doanh quốc tế được hiểu là việc ra các quyết định đầu tư trong sản xuất hoặc trao đổi, mua bán và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi vượt qua biên giới của một quốc gia, trên thị trường khu vực và thị trường toàn cầu. Để ra được các quyết định giúp kinh doanh quốc tế thành công, mỗi doanh nghiệp phải có hiểu biết về môi trường kinh doanh quốc tế, đó là sự khác biệt giữa các quốc gia về chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa, đó là quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu sắc trong hoạt động sản xuất toàn cầu cũng như thị trường toàn cầu. Ngoài ra, việc hiểu biết về các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế và các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế cũng giúp cho các doanh nghiệp đưa ra được lựa chọn hoặc quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh quốc tế của mình.

 

Giáo trình Kinh doanh quốc tế được biên soạn dựa trên các giáo trình Kinh doanh quốc tế của Hoa Kỳ, xuất bản năm 2011 dành cho các chương trình quốc tế, giảng dạy ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã chú trọng đến điều kiện và đặc diểm của Việt Nam để đưa vào những nội dung phù hợp và thiết thực.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

1. Kinh doanh quốc tế

2. Môi trường kinh doanh quốc tế

3. Môi trường chung nhất của kinh doanh quốc tế - xu hướng toàn cầu hóa

4. Mục đích, đối tượng và nội dung nghiên cứu

Chương 2: Sự khác biệt trong môi trường kinh doanh quốc gia

1. Sự khác biệt của môi trường văn hóa giữa các quốc gia

2. Môi trường chính trị, môi trường pháp lý

3. Môi trường kinh tế

Chương 3: Môi trường thương mại và đầu tư toàn cầu

1. Môi trường thương mại

2. Môi trường đầu tư toàn cầu

Chương 4: Chiến lược kinh doanh quốc tế

1. Chiến lược kinh doanh quốc tế

2. Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế

3. Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế

Chương 5: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

1. Thâm nhập thị trường quốc tế

2. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""