GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MỸ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MỸ (ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM)

 

 

Kế toán Mỹ là một trường phái kế toán có ảnh hưởng sâu rộng với nhiều quốc gia thuộc nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

 

Để giúp các bạn sinh viên có tài liệu học tập, nghiên cứu kế toán Mỹ nhằm qua đó có những hiểu biết cần thiết về trường phái kế toán Mỹ, đồng thời có có sở để đối chiếu, so sánh với kế toán doanh nghiệp  Việt Nam, nhằm rút ra những điểm giống và khác nhau cả về lý thuyết lẫn ứng dụng, chúng tôi biên soạn cuốn Giáo trình kế toán Mỹ.

 

Giáo trình Kế toán Mỹ được biên soạn nhằm mục đích đưa kế toán Việt Nam hội nhập với kế toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác nhằm để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên tại trường Đại học kinh tế TPHCM nói riêng và cho các trường Đại học khác cùng ngành nói chung.

 

Chúng tôi biên soạn giáo trình kế toán Mỹ dựa vào các tài liệu, các giáo trình kế toán Mỹ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) hiện hành để phục vụ cho các mục đích nói trên.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN

 

Chương 2: MÔ HÌNH KẾ TOÁN CĂN BẢN

 1. KẾ TOÁN LÀ MỘT HỆ THỐNG THÔN TIN
 2. HỆ THỐNG KẾ TOÁN KÉP
 3. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH
 4. HOÀN TẤT MỘT CHU TRÌNH KẾ TOÁN

THUẬT NGỮ

VẤN ĐỀ ÔN TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM\

CÂU HỎI THẢO LUẬN

BÀI TẬP

CÁC VẤN ĐỀ

ĐÁP ÁN

               

Chương 3: KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY THƯƠNG MẠI

 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
 2. KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY ÁP DỤNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN
 3. KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY ÁP DỤNG HỆ THỐNG KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

VẤN ĐỀ ÔN TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM\

CÂU HỎI THẢO LUẬN

BÀI TẬP

CÁC VẤN ĐỀ

ĐÁP ÁN

 

 

Chương 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN

 1. KẾ TOÁN TIÊN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG
 2. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
 3. KẾ TOÁN KHOẢN PHẢI THU VÀ NỢ KHÓ ĐÒI
 4. KẾ TOÁN THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU
 5. ĐỊNH GIÁ HÀNG TỒN KHO

VẤN ĐỀ ÔN TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM\

CÂU HỎI THẢO LUẬN

BÀI TẬP

CÁC VẤN ĐỀ

ĐÁP ÁN

 

Chương 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN DÀI HẠN  

 1. NHẬN BIẾT CÁC LOẠI TÀI SẢN
 2. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
 3. KẾ TOÁN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
 4. KẾ TOÁN TÀI SẢN VÔ HÌNH
 5. KIỂM SOÁT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 6. ĐẦU TƯ DÀI HẠN VỀ CHỨNG KHOÁN

  VẤN ĐỀ ÔN TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM\

CÂU HỎI THẢO LUẬN

BÀI TẬP

CÁC VẤN ĐỀ

ĐÁP ÁN

 

Chương 6: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI NỢ PHẢI TRẢ
 2. NỢ NGẮN HẠN
 3. NỢ PHẢI TRẢ DÀI HẠN

 

Chương 7: THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 1. CÔNG TY HỢP DANH
 2. CÔNG TY CỔ PHẦN

VẤN ĐỀ ÔN TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM\

CÂU HỎI THẢO LUẬN

BÀI TẬP

CÁC VẤN ĐỀ

ĐÁP ÁN

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""