GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY – TS. TRẦN THỊ SONG MINH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Để có thể cạnh tranh được, các tổ chức doanh nghiệp đều phụ thuộc vào các hệ thống thông tin của chúng. Bên cạnh các máy móc thiết bị hữu hình, thông tin được đánh giá như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Thông tin, đó là dữ liệu có ích được tổ chức theo một cách, sao cho trên cơ sở đó có thể ra được những quyết định đúng đắn. Nó có giá trị về mặt kinh tế ở mức độ: làm cơ sở cho quá trình ra các quyết định phân phối, điều hòa các nguồn lực, trợ giúp cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục đích kinh doanh của mình. Hệ thống các thông tin sử dụng làm cơ sở ra quyết định quản lý được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó thông tin do hệ thống thông tin kế toán cung cấp có vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu được.

 

Kế toán máy là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán, nhằm biến đổi dữ liệu kế toán thành những thông tin tài chính kế toán cần cho quá trình ra các quyết định quản trị.

 

Giáo trình kế toán máy được biên soạn nhằm phục vụ các đối tượng sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán và quản trị kinh doanh, tin học kinh tế nói riêng, sinh viên kinh tế nói chung và những người có nhu cầu sử dụng máy tính trợ giúp trong công việc kế toán. Với những kiến thức tin học cơ bản, một lượng kiến thức vừa đủ về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và bằng việc sử dụng một phần mềm kế toán viết sẵn, bạn đã có thể sẵn sàng tham gia vào hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính, nhằm hoàn thành một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác công việc kế toán của mình...

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VỚI TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1.1 Thông tin kế toán và các quyết định

1.2 Hệ thống thông tin kế toán

1.3 Tổng quan chung về xử lý nghiệp vụ kế toán

Câu hỏi ôn tập chương 1

CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

2.1 Công nghệ thông tin

2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán

Câu hỏi ôn tập chương 2

CHƯƠNG III: PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUTING

3.1 Giới thiệu chung

3.2 Làm việc với phần mềm fast accounting

3.3 Các phân hệ kế toán trong fast accounting

Câu hỏi ôn tập chương iii

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""