GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – PGS. TS. VÕ VĂN NHỊ

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

Để quản lý hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kế toán sẽ giúp cho các nhà quản lý tại đơn vị, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan có cơ sở để đánh giá, kiểm soát, chỉ đạo và ra các quyết định cần thiết đối với hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn Giáo trình Kế toán Hành chính Sự nghiệp.

 

Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Một số vấn đề chung về đơn vị hành chính sự nghiệp

2. Đối tượng kế toán – Nguyên tắc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

3. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chương 2: Kế toán tiền và vật tư

1. Kế toán tiền

2. Kế toán vật tư

Chương 3: Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

1. Kế toán tài sản cố định

2. Kế toán hao mòn và khấu hao tài sản

3. Kế toán sửa chữa tài sản cố định

4. Kế toán xây dựng cơ bản

Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính

1. Những vấn đề chung

2. Kế toán đầu tư tài chính

Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán

1. Giới thiệu chung về các khoản thanh toán

2. Kế toán các khoản phải thu

3. Kế toán các khoản tạm ứng

4. Kế toán các khoản cho vay

5. Kế toán các khoản phải trả

6. Kế toán các khoản phải nộp nhà nước

7. Kế toán các khoản phải trả công nhân viên chức

8. Kế toán các khoản phải nộp theo lương

9. Kế toán các khoản phải trả đối tượng khác

10. Kế toán tạm ứng kinh phí

11. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

12. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới

13. Kế toán thanh toán nội bộ

Chương 6: Kế toán các nguồn kinh phí, các loại nguồn vốn và các quỹ

1. Các vấn đề chung về kế toán nguồn kinh phí

2. Tài khoản sử dụng

3. Kế toán nguồn vốn kinh doanh

4. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

5. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Kế toán chênh lệch thu chi chưa xử lý

7. Kế toán trích lập và sử dụng các quỹ

8. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư

9. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động

10. Kế toán nguồn kinh phí dự án

11. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước

12. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

Chương 7: Kế toán các khoản thu, các khoản chi

1. Kế toán các khoản thu

2. Kế toán các khoản chi

3. Kế toán sản phẩm, hàng hóa tiêu dụng nội bộ

Chương 8: Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Một số vấn đề chung về báo cáo tài chính

2. Danh mục và nơi nhận báo cáo tài chính

3. Các công việc phải thực hiện trước khi lập báo cáo tài chính

4. Phương pháp lập các báo cáo tài chính tại đơn vị kế toán cấp 3

5. PHương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị cấp 1, cấp 2

Phụ lục


 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""