GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – PGS. TS. NGHIÊM VĂN LỢI

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chuyên ngành kế toán học tập tốt môn học kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu phương pháp hạch toán trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc tự trang trải bằng nguồn thu sự nghiệp của đông đảo bạn đọc, cuốn sách Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp được các tác giả tổ chức biên soạn dựa trên văn bản mới nhất về Chế độ kế toán áp dụng trong các đơn vị hành chính sự nghệp.

 

Nội dung cuốn giáo trình gồm 10 chương được các tác giả trình bày đơn giản có hệ thống trình tự hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các hoạt động tài chính phát sinh liên quan. Mặt khác cung cấp thông tin phục vụ cho kiểm tra, kiểm soát, quản lý, sử dụng các khoản kinh phí, khoản thu sự nghiệp theo đúng chế độ và dự toán được phê duyệt, phục vụ cho việc ra quyết định quản lý.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị HCSN, nhiệm vụ và nội dung của kế toán trong đơn vị HCSN

2. Các quy định về chứng từ, tài khoản kế toán trong đơn vị HCSN

3. Hình thức kế toán và các quy định sử dụng sổ kế toán trong các đơn vị HCSN

Chương 2: Kế toán vật tư

1. Một số quy định về kế toán vật tư và nhiệm vụ của kế toán vật tư trong đơn vị HCSn

2. Hạch toán chi tiết vật tư

3. Hạch toán tổng hợp

Chương 3: Kế toán tài sản cố định

1. Những vấn đề chung về tài sản cố định

2. Kế toán chi tiết tài sản cố định

3. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định

4. Kế toán hao mòn tài sản cố định

5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định

Chương 4: Kế toán thanh toán

1. Kế toán các khoản phải thu và tạm ứng

2. Kế toán các khoản phải trả, phải nộp

3. Kế toán thanh toán với công nhân viên và các khoản trích nộp theo lương

4. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới

5. Kế toán thanh toán nội bộ

Chương 5: Kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

2. Kế toán chi hoạt động sự nghiệp

3. Kế toán chi dự án

4. Kế toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước

Chương 6: Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Những vấn đề chung về kế toán sản xuất kinh doanh trong đơn vị HCSN

2. Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Kế toán đầu tư tài chính

4. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chương 7: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc

1. Quy định, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán tiền

2. Kế toán chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc

3. Kế toán tổng hợp tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc

4. Hạch toán ngoại tệ trong đơn vị HCSN

Chương 8: Báo cáo tài chính

1. Quy định chung về báo cáo tài chính

2. Bảng cân đối tài khoản

3. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

4. Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

5. Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh

6. Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

7. Thuyết minh báo cáo tài chính

Chương 9: Kế toán ngành lao động – thương binh và xã hội

1. Đặc điểm ngành lao động- thương binh và xã hội

2. Kế toán ưu đãi người có công

3. Phương pháp lập chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán

4. Phương pháp kế toán quỹ đền ơn đáp nghĩa

Chương 10: Kế toán bảo hiểm xã hội

1. Những vấn đề chung về bảo hiểm xã hội

2. Phương pháp kế toán thu bảo hiểm xã hội

3. Phương pháp kế toán chi bảo hiểm xã hội

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""