GIÁO TRÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC – PGS. TS. BÙI ANH TUẤN – PGS. TS. PHẠM THÚY HƯƠNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Môn học Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đật được kết quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Môn học hành vi tổ chức được đưa vào giảng dạy đại học và sau đại học về quản trị kinh doanh ở nhiều trường đại học nước ngoài từ thập niên 9 của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, hành vi tổ chức là môn học mới được đưa vào giảng dạy đầu tiên trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với sư tham gia giảng dạy của các chuyên gia nước ngoài.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập môn Hành vi tổ chức, Trường đại học kinh tế quốc dân tổ chức biến soạn cuốn Giáo trình hành vi tổ chức.  Cuốn sách được biên soạn cho các chương trình đào tạo thuộc ngành quản trị kinh doanh nói chung và quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Để biên soạn cuốn sách này, nhóm tác giả đã tham khảo và lựa chọn những nội dung cho phù hợp, thiết thực từ những tài liệu giảng dạy môn học này của nhiều trường đại học nước ngoài, đồng thời chú trọng đến điều kiện, đặc điểm, trình độ phát triển của các tổ chức ở Việt Nam.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC

1. Hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức

2. Chức năng của hành vi tổ chức

3. Quan hệ giữa hvtc với môn khoa học khác

4. Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hôi của tổ chức

5. Đối tượng, nhiệm vụ và nôi dung môn học hành vi tổ chức

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN

1. Thái độ

2. Tính cách

3. Nhân thức

4. Học hỏi

CHƯƠNG 3: RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN

1. Quá trình ra quyết định hợp lý

2. Ra quyết định cá nhân trên thực tế

3. Nâng cao tính sáng tạo trong việc ra quyết định cá nhân

CHƯƠNG 4: TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Động lực của cá nhân trong tổ chức

2. Các học thuyết về tạo động lực

3. Tạo động lực trong các tổ chức ở việt nam

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ CỦA HÀNH VI NHÓM

1. Khái niệm và phân loại nhóm

2. Lý do và các giai đoạn hình thành, phát triển nhóm

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhóm

4. Quyết định nhóm

CHƯƠNG 6: LÃNH ĐẠO VÀ QUYỀN LỰC

1. Lãnh đạo và quyền lực: khái niệm, mối quan hệ và sự khác biêt 

2. Các học thuyết về lãnh đạo

3. Các loại quyền lực và cơ sở của chúng

CHƯƠNG 7: GIAO TIẾP TRONG TỔ CHỨC

1. Giao tiếp

2. Xung đột

3. Đàm phán

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.  Khái niệm, tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức

2. Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế cơ cấutổ chức

3. Các mô hình tổ chức phổ biến

4. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn cơ cấu tổ chức

CHƯƠNG 9: VĂN HÓA TỔ CHỨC

1. Khái niệm văn hóa tổ chức

2. Tác động của văn hóa tới hành vi nhân viên và tổ chức

3. Các loại văn hóa tổ chức

4. Sáng tạo và bảo tồn văn hóa

5. Văn hóa tổ chức có thể thay đổi, kiểm soát được không?

6. Phương pháp thay đổi văn hóa tổ chức

CHƯƠNG 10: THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1. Các áp lực thúc đẩy sự thay đổi

2. Quản lý sự thay đổi có kế hoạch

3. Các mô hình thay đổi

4. Các yếu tố cản trở sự thay đổi

5. Các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi

6. Cuản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""