GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA CÔNG TY

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA CÔNG TY - PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Cuốn sách Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn Hóa công ty được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại Học Kinh tế quốc dân. Chủ đề chính của cuốn sách là những vấn đề rất thời sự, không chỉ được quan tâm ở nước ta một vài năm gần đây mà được nghiên cứu và vận dụng trong quản lý từ một vài thập kỷ qua. Đóng góp to lớn của bộ môn khoa học mới này đã chứng minh bằng những thành công của các công ty Nhật Bản những năm 70 của thế kỷ XX và sự phát triển rất nhanh của bộ môn khoa học này trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và xu thế "tái cơ cấu" của các doanh nghiệp truyền thông phương tây trong những năm 80 - 90 của thế kỷ XX.

 

Cho dù có tên gọi là Giáo trình, cuốn sách được biên soạn cả về hình thức và nội dung là để dành cho bạn đọc rộng rãi. Vì đây là một lĩnh vực mới, đang phát triển về lý thuyết, nên cuốn sách tập trung vào việc trình bày những vấn đề về lý luận như khái niệm, quan điểm, phương pháp luận. Để minh họa cho những nội dung lý thuyết, cuốn sách cố gắng đưa ra những dẫn chứng thực tiễn (các minh họa) để thay cho việc luận giải chúng.

 

Mặc dù thiên về lý luận, tuy nhiên, cuốn sách được biên soạn không chỉ dành cho sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thuộc lĩnh vực về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, xã hội học, tâm lý học quản lý, mà còn rât thiết thực đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty, doanh nghiệp, tổ chức lớn và bạn đọc rộng rãi để tiếp cận với những vấn đề mới của hội nhập kinh tế thế giới.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức kinh doanh

1. Đạo đức kinh doanh

2. Sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

3. Kết luận

Chương 2: Các triết lý đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty

1. Triết lý đạo đức

2. Các triết lý đạo đức chủ yếu

3. Các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty

4. Kết luận

Chương 3: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh

1. Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến đạo đức trong kinh doanh

2. Các nhân tố đầu vào: Các tác nhân

3. Phân tích hành vi: Algorithm đạo đức và phương pháp phân tích vấn đề - giải pháp

4. Kết luận

Chương 4: Một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh

1. Quan hệ với người lao động

2. Quan hệ với đối tượng bên ngoài

3. Kết luận

Chương 5: Văn hóa công ty

1. Văn hóa công ty

2. Bản chất của văn hóa công ty

3. Biểu trưng của văn hóa công ty

4. Các dạng văn hóa công ty

5. Kết luận

Chương 6: Vận dụng trong quản lý – Tạo lập bản sắc văn hóa công ty

1. Tạo lập bản sắc văn hóa công ty

2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức

3. Xây dựng phong cách quản lý định hướng đạo đức

4. Thiết lập hệ thống triển khai đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

5. Kết luận

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""