GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP – TS. NGUYỄN NGỌC QUANG

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thực tiễn kinh tế Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi mới cho thấy hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua bán doanh nghiệp niêm yết mua bán cổ phiếu, chứng khoán, quản trị giá trị doanh nghiệp hiện được coi là những vấn đề khó khăn, phức tạp. Các nội dung hướng dẫn trong tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam cũng như văn bản pháp luật liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp mới chỉ cung cấp các công thức để tính toán giá trị doanh nghiệp. Các tài liệu tham khảo liên quan được xuất bản chỉ đề cập đến những vấn đề riêng lẻ, thiếu tính hệ thống, tính khoa học và cập nhật trong lĩnh vực đánh giá giá trị doanh nghiệp.

 

Xuất phát từ nhận thức trên, Giáo trình Đánh giá giá trị doanh nghiệp được biên soạn trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của sinh viên chuyên ngành thẩm định giá, chuyên ngành tài chính, kế toán. Ngoài ra nó hoàn toàn có thể trở thành tài liệu hữu ích cho bất kỳ ai đang làm việc trong ngành thẩm định giá, tài chính có mong muốn tiếp cận sâu hơn vào lĩnh vực này và muốn trở thành chuyên gia về thẩm định giá trị doanh nghiệp.

 

Giáo trình Đánh giá giá trị doanh nghiệp là một trong những tài liệu đầu tiên được viết và xuất bản tại Việt Nam trên cơ sở chọn lọc kế thừa các tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực đánh gái giá trị doanh nghiệp đồng thời có cập nhật các đặc điểm riêng có của hoạt động này tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Giáo trình Đánh giá giá trị doanh nghiệp có kết cầu tích hợp giữa các nội dung lý thuyết, các quy định pháp luật, ví dụ thực hành và các bài tập liên quan đến hoạt động đánh giá giá trị doanh nghiệp.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Khái quát về đánh giá giá trị doanh nghiệp

Chương 2: Doanh nghiệp và các cách tiếp cận đánh giá giá trị

Chương 3: Thu thập thông tin phục vụ đánh giá giá trị doanh nghiệp

Chương 4: Phân tích, chuẩn đoán chiến lược doanh nghiệp

Chương 5: Phân tích tài chính trong đánh giá giá trị doanh nghiệp

Chương 6: Chi phí vốn

Chương 7: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng các phương pháp dựa trên thu nhập

Chương 8: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng các phương pháp so sánh giá trị thị trường

Chương 9: Đánh giá giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản

Chương 10: Đánh giá giá trị tài sản vô hình và sở hữu trí tuệ

Chương 11: Đánh giá giá trị các chứng khoán và các tài sản tài chính đặc biệt

Chương 12: Kết luận và lập báo cáo đánh giá giá trị doanh nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""