GIÁO TRÌNH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao

 

Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây, trong đó sự đóng góp cuủa thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế vào GDP của từng quốc gia nói riêng và của cả thế giới nói chung ngày càng tăng nhanh. Trong xu hướng toàn cầu hóa, kinh tế một quốc gia có tác động qua lại với kinh tế của nhiều quốc gia khác của thế giới, hoạt động kinh doanh của các công ty cũng chịu tác động tương tự của xu hướng toàn cầu hóa. Do vậy, việc nghiên cứu các hoạt động kinh doanh quốc tế trở nên cần thiết, cả ở cấp độ quốc gia lẫn cấp độ doanh nghiệp.

 

Xuất phát từ thực tế đó, Giáo trình Cao học Quản trị Kinh doanh quốc tế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, trước hết của học viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngành kinh doanh quốc tế, ngành thương mại – du lịch nói chung, cũng như đáp ứng nhu cầu tham khảo của độc giả, giới doanh nhân, và của những người đang làm việc liên quan đến các hoạt động kinh doanh quốc tế.

 

MỤC LỤC

Phần 1: Tổng quan quản trị kinh doanh quốc tế

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

1. Khái quát về kinh doanh quốc tế

2. Các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

3. Kỷ nguyên toàn cầu hóa

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 2: Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

1. Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới

2. Học thuyết thương mại cổ điển theo quốc gia

3. Học thuyết thương mại hiện đại theo công ty

4. Tổng quan về đầu tư quốc tế

5. Lý thuyết đầu tư quốc tế

6. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư quốc tế

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 3: Quản trị chiến lược quốc tế

1. Những thách thức của quản trị chiến lược quốc tế

2. Những lựa chọn chiến lược

3. Những thành phần của một chiến lược toàn cầu

4. Phát triển các chiến lược quốc tế

5. Các cấp độ chiến lược quốc tế

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 4: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

1. Phân tích thị trường nước ngoài

2. Chọn phương thức thâm nhập

3. Xuất khẩu sang thị trường nước ngoài

4. Cấp giấy phép quốc tế

5. Cấp quyền kinh doanh quốc tế

6. Những phương thức thâm nhập đặc biệt trong kinh doanh

7. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 5: Liên minh chiến lược quốc tế

1. Hợp tác công ty quốc tế

2. Lợi ích của liên minh chiến lược

3. Phạm vi liên minh chiến lược

4. Triển khai liên minh chiến lược

5. Các khó khăn trở ngại của liên minh chiến lược

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Phần 2: Quản trị công ty kinh doanh quốc tế

Chương 6: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế

1. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế

2. Các thiết kế tổ chức toàn cầu

3. Các vấn đề liên quan đến thiết kế tổ chức toàn cầu

4. Chức năng kiểm soát trong kinh doanh quốc tế

5. Quản trị chức năng kiểm soát trong kinh doanh quốc tế

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 7: Quản trị marketing quốc tế

1. Quản trị marketing trên phạm vi quốc tế

2. Chính sách sản phẩm

3. Những vấn đề và các quyết định về giá cả

4. Các vấn đề và các quyết định về xúc tiến

5. Các quyết định và các vấn đề về phân phối

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 8: Quản trị điều hành quốc tế

1. Bản chất của quản trị điều hành quốc tế

2. Quản trị sản xuất

3. Quản trị hoạt động dịch vụ quốc tế

4. Quản trị một số hoạt động điều hành khác

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

Chương 9: Quản trị tài chính quốc tế

1. Những vấn đề về tài chính trong kinh doanh quốc tế

2. Quản trị rủi ro về ngoại hối

3. Quản trị vốn lưu động

4. Hoạch định ngân sách về vốn trên phạm vi quốc tế

5. Các nguồn vốn đầu tư quốc tế

Chương 10: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

1. Bản chất của quản trị nguồn nhân lực quốc tế

2. Nhu cầu quản trị đội ngũ nhân sự quốc tế

3. Lựa chọn và tuyển dụng

4. Huấn luyện và phát triển

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""