GIÁO TRÌNH BẢO HIỂM

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH BẢO HIỂM – PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, bảo hiểm là một trong những ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện và có những bước tiến đáng kể cả về qui mô, tốc độ và phạm vi hoạt động. Bảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn cho nền kinh tế, kích thích đầu tư, mà còn góp phần đảm bảo ổn định tài chính cho các cá nhân, gia đình, cho mọi tổ chức và doanh nghiệp để ổn định đời sống và khôi phục sản xuất kinh doanh. Kinh tế càng phát triển, đời sống của nhân dân càng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn và các loại hình bảo hiểm cũng ngày càng được hoàn thiện.

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ giáo viên và sinh viên, Bộ môn Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế quốc dân đã biên soạn cuốn Giáo trình Bảo hiểm. Hy vọng cuốn giáo trình sẽ đáp ứng kịp thời cho công tác giảng dyaj, nghiên cứu và học tập trong Nhà trường, đồng thời còn là tài liệu bổ ích cho các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm

1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm

2. Bản chất của bảo hiểm

3. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm

4. Vai trò kinh tế và xã hội của bảo hiểm

5. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của bảo hiểm

Chương 2: Bảo hiểm xã hội

1. Bản chất và chức năng của bảo hiểm xã hội

2. Nguyên tắc và tính chất của bảo hiểm xã hội

3. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

4. Những quan điểm cơ bản về bảo hiểm xã hội

5. Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội

6. Quỹ bảo hiểm xã hội

7. Bảo hiểm xã hội Việt nam trong điều kiện kinh tế thị trường

Chương 3: Bảo hiểm thất nghiệp

1. Thất nghiệp và phân loại thất nghiệp

2 CÁc chính sách và biện pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp

3. Bảo hiểm thất nghiệp

4. Kinh nghiệm bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới

Chương 4: Bảo hiểm y tế

1. Bảo hiểm y tế trong đời sống kinh tế xã hội

2. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm y tế

3. Phương thức bảo hiểm y tế

4. Quỹ bảo hiểm y tế

5. Một vài nét về bảo hiểm y tế ở Việt Nam

Chương 5: Bảo hiểm thương mại

1. Khái niệm và nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại

2. Phân loại bảo hiểm thương mại

3. Khái quát chung về hợp đồng bảo hiểm thương mại

4. Tái bảo hiểm trong bảo hiểm thương mại

5. Bảo hiểm thương mại ở Việt Nam

Chương 6: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển

2. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Chương 7: Bảo hiểm thân tàu và hội bảo hiểm “P and I”

1. Bảo hiểm thân tàu

2. Hội bảo hiểm P and I

Chương 8: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt

1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xây dựng lắp đặt

2. Bảo hiểm xây dựng

3. Bảo hiểm lắp đặt

4. Cơ sở tính phí bảo hiểm

5. Giám định và bồi thường tổn thất

Chương 9: Bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

1. Giới thiệu

2. Bảo hiểm tài sản trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

3. Bảo hiểm các chi phí bổ sung cho nhà khai thác

4. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với người thứ ba

5. Đơn bảo hiểm trọn gói

Chương 10: Bảo hiểm hỏa hoạn

1. Rủi ro hỏa hoạn và bảo hiểm hỏa hoạn

2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn

3. Một số nghiệp vụ bảo hiểm bổ sung cho bảo hiểm hỏa hoạn

Chương 11: Bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển

1. Bảo hiểm tiền gửi

2. Bảo hiểm tiền cất giữ trong kho và trong quá trình vận chuyển

Chương 12: Bảo hiểm nông nghiệp

1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và sự cần thiết của bảo hiểm

2. Bảo hiểm cây trồng

3. Bảo hiểm chăn nuôi

4. Tình hình bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

Chương 13: Bảo hiểm vật chất các phương tiện vận tải

1. Bảo hiểm thân máy bay

2. Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Chương 14: Bảo hiểm trách nhiệm

1. Đặc điểm của bảo hiểm trách nhiệm

2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

3. Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển trong ngành hàng không dân dụng

4. Bảo hiểm trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với người lao động

5. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

6. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm

Chương 15: Bảo hiểm con người

1. Tổng quan về bảo hiểm con người

2. Bảo hiểm nhân thọ

3. Bảo hiểm con người phi nhân thọ

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""