GIÀNH LẠI TRI THỨC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÀNH LẠI TRI THỨC – MICHAEL F. D. YOUNG

Từ lý thuyết kiến tạo xã hội tới lý thuyết duy thực xã hội trong xã hội học giáo dục

 

Có một thực tế là hiện nay trong khi các quốc gia trên thế giới đang hô hào hướng tới một “xã hội tri thức”, thì một cách vô tình hay hữu ý, bản thân vấn đề tri thức lại bị bỏ qua trong các chính sách giáo dục và các nghiên cứu giáo dục. Một loạt các câu hỏi liên quan đến tri thức như: Nhà trường cần cung cấp cho người học tri thức gì? Bản chất của tri thức đó? Nó được tổ chức, đổi mới, và bổ sung dựa trên nguyên lý nào trong chương trình học?

 

Đây là những câu hỏi không hề đơn giản xoay quanh vấn đề tri thức trong chương trình học. Người đặt ra câu hỏi này, đồng thời cũng chính là người cất công góp phần đi tìm câu trả lời chính là Michael Young, Giáo sư ngành xã hội học giáo dục từ Học viện Giáo dục, Đại học London, Anh quốc, đồng thời là một trong những lý thuyết gia tiên phong về chương trình học. Đem ánh sáng từ Xã hội học tri thức cùng kết quả nghiên cứu mới nhất trong ngành, được kết tinh trong trào lưu “duy thực xã hội” mà ông là một trong những người chủ trường, những luận giải của ông đã góp phần xác định cái cốt lõi mà một chương trình học cần hướng tới.

 

Cuốn sách này tóm tắt tư tưởng về cách tiếp cận duy thực xã hội đối với chương trình học của tác giả mang nhan đề Giành lại tri thức: từ cách tiếp cận kiến tạo xã hội tới cách tiếp cận duy thực xã hội trong xã hội học giáo dục. Cuốn sách nhấn mạnh lý do vì sao cách tiếp cận duy thực xã hội ra đời, cơ sở nào nó giúp đem lại một cách giải quyết cho những vấn đề chương trình khoa học hiện nay ra sao, và một số ý nghĩa của nó đối với giáo dục.

 

Cuốn sách được chia làm 3 phần chính. Phần đầu tiên là các vấn đề lý thuyết, tiếp theo là các nghiên cứu thực tiễn và cuối cùng là những hướng đi mới trong tiếp cận duy thực xã hội.

 

Trong phần phân tích lý thuyết, Young vạch ra những sai lầm về bản chất trong hai quan điểm bảo thủ và thực dụng về tri thức đằng sau các chính sách giáo dục hiện nay, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong những phê phán dựa trên cách tiếp cận kiến tạo luận xã hội về tri thức của những nhà nghiên cứu xã hội học giáo dục theo trường phái hậu hiện đại khởi nguồn từ trào lưu “Tân Xã hội học Giáo dục” từ những năm đầu 1970. Để đưa ra giải pháp cho những sai lầm trong quan điểm kiến tạo luận xã hội, Young khám phá lại giá trị của cách tiếp cận duy thực xã hội về tri thức vốn được manh nha từ nghiên cứu của Emile Durkheim, cha đẻ của ngành xã hội học.

 

Ở phần 2, tác giả dựa trên cơ sở lý thuyết phần 1 để phân tích những kinh nghiệm giáo dục thực tiễn, như sự phân chia giữa giáo dục hàn lâm và giáo dục hướng nghiệp trong chính sách chương trình học ở Anh và vấn đề về đánh giá kết quả học theo bằng cấp ở Nam Phi.

 

Phần cuối gói gọn trong một chương viết chung với Muller, Young khẳng định tầm quan trọng của một chương trình học lấy cam kết với cái thực, cái khách quan làm cơ sở. Dựa vào thành tựu cũng như chỉ ra những thiết sót trong nghiên cứu của Emile Durkheim và người đi sau là Basil Bernstein về vấn đề nhận thức luận và tri thức trong giáo dục, ông phân tích những cơ sở cho tính khách quan của tri thức theo lập trường duy thực xã hội đồng thời đề ra hướng đi mới cho bước phát triển tiếp theo.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN

Cứu văn ngành xã hội học giáo dục khỏi những cực đoan trong diễn ngôn tiếng nói

Tri thức và chương trình học trong ngành xã hội học giáo dục

Durkheim, Vigotsky và chương trình học của tương lai

Khái niệm "cấu trúc" và hoạt động trong tri thức luận của durkheim và vigotsky

Chương trình học và vấn đề tri thức cập nhật thời đại khai sáng

Giáo dục, tri thức và vai trò của nhà nước: "quốc hữu hóa tri thức giáo dục"

Tư duy lại mối quan hệ giữa xã hội học giáo dục và chính sách giáo dục

PHẦN 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Đối chiếu những cách tiếp cận về hệ thống văn bằng chứng chỉ và vai trò của chúng trong cải cách giáo dục

Khái niệm hóa tri thức hướng nghiệp

Tri thức, nghề chuyên môn và vấn đề về bản sắc: một khung phân tích

Sự phân chia giáo dục hàn lâm/ hướng nghiệp trong lĩnh vực giáo dục sau bậc bắc buộc và vấn đề tri thức

Giáo viên ở các trường giáo dục và đào tạo bổ túc ở nam phi và anh quốc: một nghề dựa trên tri thức của tương lai?

Kinh nghiệm như là tri thức? trường hợp quy trình công nhận trình độ có trước của người học

Vấn đề tri thức và tương lai giáo dục ở nam phi

PHẦN 3: NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO

Chân lý và tính chân lý trong ngành xã hội học về tri thức giáo dục

Lời kết

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Tag liên quan

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""