GIÁO TRÌNH KINH TẾ CÔNG CỘNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CÔNG CỘNG

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Cuốn giáo trình này được biên soạn dành cho các sinh viên các hệ đại học và cao học ngành kinh tế đã được trang bị sơ bộ các kiến thức về kinh tế học Vi mô. Qua đây, sinh viên sẽ nắm được nền tảng lý thuyết để hiểu rõ hơn về các chức năng của chính phủ, hệ quả của các hoạt động, chính sách can thiệp của chính phủ đến lợi ích của người dân và phúc lợi xã hội nói chung. Ngoài ra, trong Giáo trình Kinh tế công cộng cũng bổ sung nhiều tình huống có tính chất minh họa lý thuyết hoặc đặt ra các vấn đề thực tiễn để sinh viên thảo luận. Giáo trình này cũng là một tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các học giả và bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực kinh tế công cộng và chính sách công.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG

1.1 Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

1.2 Cơ sở lý luận về sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế

1.3 Chức năng, nguyên tắc và những hạn chế trong sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường

1.4 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

Chứng minh điều kiện hiệu quả Pareto qua mô hình cân bằng tổng thể

CHƯƠNG 2: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ LẠI NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

2.1 Độc quyền

2.2 Ngoại ứng

2.3 Hàng hóa công cộng

2.4 Thông tin không đối xứng

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

CHƯƠNG 3: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI

3.1 Công bằng xã hội trong phân phối thu nhập

3.2 Các lý thuyết về phân phối lại thu nhập

3.3 Quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội

3.4 Đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm nghèo

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

CHƯƠNG 4: CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

4.1 Chu kỳ kinh tế và tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô

4.2 Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô

4.3 Các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế

4.4 Chính phủ Việt Nam với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN CÔNG CỘNG

5.1 Lợi ích của lựa chọn công cộng

5.2 Lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ trực tiếp

5.3 Lựa chọn công cộng trong cơ chế dân chủ đại diện

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

6.1 Nhóm công cụ chính sách về quy định pháp lý

6.2 Nhóm công cụ chính sách tạo cơ chế thúc đẩy thị trường

6.3 Nhóm công cụ chính sách điều tiết bằng thuế và trợ cấp

6.4 Nhóm công cụ chính sách sử dụng khu vực kinh tế nhà nước tham gia cung ứng hàng hóa dịch vụ

6.5 Nhóm công cụ chính sách về bảo hiểm và giảm nhẹ nguy cơ tổn thương

Tóm tắt chương

Từ khóa

Bài tập và câu hỏi

Tài liệu tham khảo chính của chương

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""