DỰ BÁO TRONG KINH DOANH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

DỰ BÁO TRONG KINH DOANH – TS. ĐINH BÁ HÙNG ANH

 

Dự báo là một khao học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được. Khi tiến hành dự báo người ta thường căn cứ vào dữ liệu quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toàn học. Ngoài ra người ta còn dựa trên kinh nghiệm hoặc trực giác về tương lai để tiến hành dự báo hoặc điều chỉnh kết quả dự báo từ mô hình toán.

 

Ở tầm vĩ mô, người ta sử dụng dự báo làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

Đối với khu vực sản xuất, kinh doanh dự báo tạo lợi thế cạnh tranh, làm giảm rủi ro khi ra quyết định. Lãnh đạo cấp cao dùng dự báo để giúp họ xây dựng chiến lược dài hạn. Quản lý cấp trung sử dụng các kết quả dự báo để xây dựng kế hoạch cho lĩnh vực mình quản lý như doanh thu, chi phí, nhân sự và kế hoạch sản xuất.

 

Cuốn sách Dự báo trong kinh doanh này sẽ giới thiệu các kỹ thuật dự báo sử dụng trong kinh tế - kỹ thuật, sử dụng máy tính để xử lý dữ liệu và hỗ trợ quá trình dự báo. Ngoài ra tài liệu còn nêu lên những tình huống và bài tập ứng dụng để bạn đọc luyện tập và ứng dụng kỹ thuật dự báo vào thực tế công việc của mình.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

1.2 Phân loại

1.3 Quy trình dự báo

1.4 Dữ liệu dùng để dự bá

1.5 Xử lý dữ liệu dự báo

1.6 Một số khái niệm thống kê

1.7 Câu hỏi

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

2.1 Định nghĩa

2.2 Ưu nhược điểm

2.3 Phương pháp định tính

2.4 Cây quyết định

2.5 Câu hỏi

CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO ĐƠN GIẢN

3.1 Mô hình dự báo thô

3.2 Sai số dự báo

3.3 Các phương pháp trung bình

3.4 Bài tập

3.5 Hướng dẫn sử dụng Excel và Minitab

CHƯƠNG 4: HỒI QUY ĐƠN

4.1 Mô hình hồi qui tuyến tính

4.2 Đánh giá mô hình

4.3 Kiểm định mô hình

4.4 Dự báo khoảng

4.5 Bài tập

4.6 Hướng dẫn sử dụng Excel, Minitab của SPSS

CHƯƠNG 5: HỒI QUY BỘI

5.1 Mô hình hồi qui bội

5.2 Đánh giá mô hình

5.3 Kiểm định mô hình

5.4 Tự tương quan và phương sai thay đổi

5.5 Đa cộng tuyến

5.6 Hồi quy phi tuyến

5.7 Mô tả tính mùa vụ

5.8 Dự báo khoảng

5.9 Bài tập

5.10 Hướng dẫn sử dụng Excel, SPSS và Minitab

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP HÀM MŨ

6.1 Phương pháp hàm mũ đơn

6.2 Hàm mũ Holt

6.3 Hàm mũ Winters

6.4 Bài tập

6.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS và Minitab

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN

7.1 Phân tích dãy số thời gian

7.2 Lựa chọn mô hình

7.3 Mô hình cộng

7.4 Mô hình nhân

7.5 Bài tập

7.6 Hướng dẫn sử dụng SPSS và Minitab

CHƯƠNG 8: DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARIMA

8.1 Tính dừng của chuỗi thời gian

8.2 Mô hình tự hồi qui

8.3 Mô hình trung bình động MA

8.4 Mô hình Arma (p,q)

8.5 Tịnh hóa dữ liệu

8.6 Mô hình Arima cho dữ liệu có tính mùa vụ

8.7 Các bước cơ bản của phương pháp Arima

8.8 Bài tập

8.9 Hướng dẫn sử dụng SPSS và Minitab

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ DỰ BÁO

9.1 Vai trò của dự báo

9.2 Biện pháp để quản trị dự báo

9.3 Quản trị qui trình dự báo

9.4 Kiểm soát chất lượng dự báo

9.5 Kết hợp kết quả dự báo

9.6 Câu hỏi

Hướng dẫn/Đáp án bài tập

Phụ lục tham khảo

Bảng tra 1: Phân bố chuẩn

Bảng tra 2: Phân bố Student

Bảng tra 3: Phân bố Fisher

Bảng tra 4: Phân bố Durbin – Watson

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""