DOANH NHÂN VÀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM (NGUYỄN VIẾT LỘC)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

DOANH NHÂN VÀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM (NGUYỄN VIẾT LỘC)

 

TS. Nguyễn Viết Lộc tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ông hiện đang giảng dạy cho các chương trình đào tạo sau đại học về lĩnh vực văn hóa, đạo đức kinh doanh và lãnh đạo. Ông đã chủ trì, tham gia nghiên cứu và có nhiều công trình, bài viết về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân và lãnh đạo. Ông là người có kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng văn hóa tổ chức, quản trị nhân sự, quản trị văn phòng. TS. Nguyễn Viết Lộc hiện giữ cương vị Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm giảng viên Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập thì doanh nhân và văn hóa doanh nhân được quan tâm và đề cập ở nhiều công trình nghiên cứu, bài viết. Mỗi nghiên cứu, bài viết đã phân tích các chiều cạnh khác nhau về doanh nhân; đối với văn hóa doanh nhân thuognwf được nghiên cứu ở góc độ đặc tính, hành vi ứng xử văn hóa của một tầng lớp xã hội hoặc hệ điều tiết giá trị đối với một nhóm lợi ích thường có khuynh hướng tốt đa hóa lợi nhuận. Các nghiên cứu tiếp cận từ góc độ văn nghề nghiệp của doanh nhân rất ít ỏi về số lượng và còn nhiều quan điểm trái ngược nhau từ khái niệm đến xác định các yếu tố cấu thành, khả năng mô hình hóa… Đặc biệt chưa có tác giả nào tiếp cận nghiên cứu văn hóa doanh nhân Việt nam dưới góc độ là hệ giá trị văn hóa nghề nghiệp một cách có hệ thống.

 

Cuốn sách Doanh nhân và Văn hóa doanh nhân Việt Nam bước đầu đưa ra cách tiếp cận mới về nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân; từ đó giới thiệu mô hình văn hóa doanh nhân Việt Nam theo cách tiếp cận hệ giá trị văn hóa như là một khung lý thuyết làm công cụ nghiên cứu và xây dựng giải pháp cho phát triển văn hóa doanh nhân Việt Nam bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Nhận điện doanh nhân Việt Nam

Nhận diện doanh nhân theo quan điểm các nhà nghiên cứu nước ngoài

Nhận diện doanh nhân theo quan điểm các nhà nghiên cứu Việt Nam

Một số doanh nhân Việt nam tiêu biểu qua các thời kỳ

Chương 2: Văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam

Hệ giá trị văn hóa

Nhận diện doanh nhân theo cách tiếp cận hệ giá trị văn hóa nghề nghiệp

Một số đánh giá và nhận xét

Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nhân Việt Nam

Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và phương thức sản xuất

Ảnh hưởng của xã hội truyền thông và quá trình giao lưu văn hóa

Ảnh hưởng của môi trường thể chế, bộ máy hành chính và hoạt động của đội ngũ càn bộ, công chức

Ảnh hưởng của toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 4: Hệ giá trị văn hóa doanh nhân

Các yếu tố thuộc về “nắm bắt cơ hội kinh doanh”

Các yếu tố thuộc về “dám chấp nhận rủi ro”

Các yếu tố thuộc về “sáng tạo đổi mới”

Các yếu tố thuộc về “thành quả bền vững”

Mối quan hệ giữa các yếu tố thuộc về hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam

Chương 5: Thực trạng và xu hướng biến đổi văn hóa doanh nhân Việt Nam

Thực trạng và xu hướng biến đổi các yếu tố hệ giá trị văn hó doanh nhân Việt Nam

Đặc trưng và các biểu hiện của các yếu tố hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam

Những ưu điểm, hạn chế và ý nghĩa của nghiên cứu văn hóa doanh nhân theo cách tiếp cận hệ giá trị nghề nghiệp

Chương 6: Quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam

Quan điểm định hướng xây dựng văn hóa doanh nhân Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Những giải pháp chủ yếu xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Hiển thị tất cả kết quả cho ""