ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG – CÁCH TIẾP CẬN TỪ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – TS. PHẠM TIẾN ĐẠT (HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

 

TS. Phạm Tiến Đạt công tác ở Học viện Ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Tác giả có chuyên ngành đào tạo về Tài chính – Ngân hàng và đang kiên trì với lĩnh vực chuyên sâu về định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Hiện tiến sĩ đang là trưởng bộ môn Định giá Tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp thuộc Khoa tài chính, Học viện Ngân hàng.

 

TS. Phạm Tiến Đạt từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học tổng hợp Osmania tại bang Hyderabad – Ấn Đọ theo chương trình học bổng trao đổi nghiên cứu giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Ấn Độ. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy đại hcoj và sau đại học cho các trường đại học và các tổ chức ở Việt Nam, TS. Đạt còn tham gia các dự án của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính với vai trò chuyên gia tư vấn.

 

Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại được hiểu là tổng thể các nguyên tắc, phương pháp, qui trình, cách thức tổ chức thực hiện công việc định giá bất động sản được kết hợp chặt chẽ, mang tính khoa học mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ nhằm có được giá trị bất động sản hợp lý với độ tin cậy cao nhất.

 

Hoạt động Định giá bất động sản chính là phương thức tồn tại và hoạt động phù hợp với quy luật và điều kiện khách quan của môi trường, nhằm thỏa mãn hay đáp ứng nhu cầu của các thể nhân và pháp nhân trong nền kinh tế. Định giá bất động sản là khái niệm ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng.

 

Chính vì lý do này, tác giả xin trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng – Cách tiếp cận từ các ngân hàng thương mại nhằm giúp cho người đọc hiểu rõ về định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, hiểu rõ vai trò của công ty thẩm định giá bất động sản, vai trò của Ngân hàng thương mại. Cuốn sách này sẽ cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực tiễn về định giá bất động sản nói chung và định giá bất động ở các ngân hàng thương mại nói riêng.

 

MỤC LỤC

Danh mục bảng biểu

Danh mục đồ thị, hình vẽ

Danh mục các từ viết tắt

Lời giới thiệu

Mở đầu

Phần 1: Bất động sản và thị trường bất động sản dưới con mắt thẩm định viên

1.1 Tổng quan về bất động sản

  1.1.1 Khái niệm về bất động sản

  1.1.2 Thuộc tính và đặc trưng cơ bản của bất động sản

  1.1.3 Đặc điểm của bất động sản

  1.1.4 Quyền lợi pháp lý đối với bất động sản

1.2 Thị trường bất động sản

  1.2.1 Đặc trưng thị trường bất động sản

  1.2.2 Phân loại thị trường bất động sản

  1.2.3 Các chủ thể tham gia thị trường bất động sản

  1.2.4 Thị trường BĐS ở Việt Nam

Phần 2: Lý thuyết định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

2.1 Tổng quan định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của NHTM

  2.1.1 Giá trị bất động sản

  2.1.2 Định giá bất động sản

  2.1.3 Lý do của việc định giá bất động sản

  2.1.4 Vai trò của thẩm định viên định giá bất động sản

  2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá BĐS

  2.1.6 Tác động của định giá BĐS đến hoạt động tín dụng của NHTM

2.2 Phương pháp, quy trình và tổ chức thực hiện định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  2.1.1 Mục tiêu định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  2.1.2 Phương pháp định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  2.1.3 Quy trình định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  2.1.4 Tổ chức thực hiện định giá BDDS trong hoạt động tín dụng của NHTM

Phần 3: Thực tiễn định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM trên thế giới

3.1 Quản lý Nhà nước đối với định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  3.1.1 Hoạt động đầu tư trên thị trường BĐS trên thế giới

  3.1.2 Thực tiễn pháp lý trên thế giới đối với định giá BĐS

  3.1.3 Thực tiễn pháp lý trên thế giới đối với định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM

  3.1.4 Những vấn đề khó khăn trong định giá BĐS của các nước

3.2 Hoạt động định giá BĐS của một số NHTM trên thế giới

  3.2.1 Những vấn đề chung

  3.2.2 Tình huống cụ thể tại NHTM Nhà nước Ấn Độ - SBI

Phần 4: Hoạt động đinh giá BĐS trong hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam

4.1 Hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam thời gian qua

  4.1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh của các NHTM

  4.1.2 Quá trình phát triển định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam

4.2 Thực trạng hệ thống văn bản pháp luật của định giá BĐS trong hoạt động tín của các NHTM ở Việt Nam

  4.2.1 Tổng quan hệ thống văn bản pháp luật cho hoạt động định giá BĐS ở Việt Nam

  4.2.2 Thực trạng hệ thống văn bản pháp luật của định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam

4.3 Định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

  4.3.1 Việc xác định mục tiêu định giá BĐS

  4.3.2 Việc lựa chọn và áp dụng phương pháp định giá BĐS

  4.3.3 Quy trình định giá BĐS

  4.3.4 Việc tổ chức thực hiện định giá BĐS

4.4 Đánh giá việc định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

  4.4.1 Kết quả đạt được

  4.4.2 Hạn chế và nguyên nhân

  4.4.3 Tác động của việc định giá BĐS đến hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

Phần 5: Giải quyết các vấn đề phát sinh về định giá BĐS trong hoạt động tín dụng các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

5.1 Quan điểm cơ bản hoàn thiện định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

  5.1.1 Định hướng phát triển định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

  5.1.2 Quan điểm cơ bản hoàn thiện định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

5.2 Giải quyết các vấn đề phát sinh về định giá BĐS trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam

  5.2.1 Về việc xác định mục tiêu định giá BĐS

  5.2.2 Về việc lựa chọn và áp dụng phương pháp định giá BĐS

  5.2.3 Về quy trình định giá BĐS

  5.2.4 Về tổ chức thực hiện định giá BĐS

  5.2.5 Giải pháp bổ sung

  5.2.6 Giải pháp mang tính kiến nghị

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""