CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA THỦ ĐÔ HÀ NỘI – TS. NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua đã đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV đã khẳng định “Đẩy mahj toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, hiện đại, phấn đấu hoàn thành trước 1-2 năm mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô góp phần cùng cả nước đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng Bộ Thành phố Hà Nội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV xác định mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là: “Phấn đấu để Thủ đô Hà Nội thực sự là địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Như vậy việc nghiên cứu đánh giá và đề ra giải pháp cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô thời kỳ tới sẽ góp phần luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trên địa bàn và là tài liệu tham khảo cho cả nước trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2020, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho xuất bản cuốn sách Công nghiệp hóa hiện đại hóa thủ đô Hà Nội của tác giả Nguyễn Thành Công nhằm đánh giá thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô thời gian qua. Đồng thời tác giả cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1:  Một số vấn đề lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Các khái niệm cơ bản, nội dung và các mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chủ yếu

Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đặc thù của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hệ thống các quan niệm và phương pháp xác định tiêu chí nước công nghiệp hóa

Phân tích, tổng hợp một số tiêu chí, chỉ tiêu chủ yếu để nhận diện, đánh giá dự báo công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

Xác định các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Chương 2: Đánh giá thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thủ đô Hà Nội thời gian qua.

Phát triển các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế tri thức

Phát triển văn hóa – xã hội gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô Hà Nội

Xây dựng và quản lý đô thị gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội

Đánh giá chung về thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Bài học kinh nghiệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội

Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô thời gian tới.

Một số yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô thời gian tới.

Một số quan điểm chủ đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô

Mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chủ yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô đến năm 2020

Đề xuất các chỉ tiêu chủ yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô đến năm 2020

Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thủ đô

Kết luận và kiến nghị

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""