CHỦ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHỦ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PGS. TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Bạn không phải là các chuyên gia tài chính mà là Chủ doanh nghiệp của bạn, nếu muốn biết cụ thể tình hình tài chính của doanh nghiệp, bạn đã có bộ phận tham mưu, giúp việc. Đúng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể hỏi, và chắc bạn cũng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận giúp việc. Bạn phải kiểm soát họ, bạn phải định hướng và đánh giá việc làm của nhân viên dưới quyền. Vì thế, ít nhất bạn phải chủ động và nắm được chí ít thì cũng là khái quát tình hình tài chính vào những thời điểm thích hợp. Tình hình tài chính của một doanh nghiệp thể hiện khái quát qua các báo cáo tài chính. Vậy, chỉ cần đọc báo cáo tài chính là bạn biết được tình hình tài chính một cách khái quát nhất. Có 4 báo cáo tài chính quan trong là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Ở công ty mình, bạn đọc báo cáo nào trước? Khi có báo cáo tài chính của đối tác hoặc đối thủ, bạn đọc báo cáo nào trước? Tiếp đến là báo cáo nào nữa? Rồi bạn cần chú ý đến chỉ tiêu nào trước hết? Kế đó và sau nữa… bởi bạn không thể đọc đồng thời tất cả. 

 

Báo cáo tài chính thể hiện các chỉ tiêu kinh tế bằng các phương pháp kế toán, theo những nguyên tắc nhất định, cho phép bạn đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có người cho rằng: Con số kế toán có tâm hồn, rất đa dạng, phong phú và không kém phần phức tạp. Bạn không phải là chuyên gia kế toán làm sao hiểu được các con số trên báo cáo tài chính, làm sao hiểu được tâm hồn của những con số ấy. Đừng ngại, không có gì là khó khăn nếu bạn biết cách. Cuốn sách Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính được biên soạn với hy vọng giúp bạn không ngại đọc báo cáo tài chính, giúp bạn kiểm tra và đánh giá được trình độ của các nhân viên kế toán mà bạn đang quản lý.

 

Cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần 1: Báo cáo tài chính với Chủ doanh nghiệp (Giám đốc/Thành viên Hội đồng Quản trị)

Phần 2: Chủ doanh nghiệp (Giám đốc/Thành viên hội đồng quản trị) với việc đọc báo cáo tài chính

Phần 3: Chủ doanh nghiệp (Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị) với việc phân tích Báo cáo tài chính

 

MỤC LỤC

Mở đầu

Phần 1: Báo cáo tài chính với chủ doanh nghiệp

1.1 Chủ doanh nghiệp không quan tâm đến báo cáo tài chính

1.2 Yêu cầu của báo cáo tài chính

1.3 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

1.4 Báo cáo tài chính – Hai vấn đề cần ghi nhớ đối với chủ doanh nghiệp

1.5 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phần 2: Chủ doanh nghiệp với việc đọc các báo cáo tài chính

2.1 Chủ doanh nghiệp đọc báo cáo tài chính nào đầu tiên

2.2 Chủ doanh nghiệp với việc đọc bản “Thuyết minh báo cáo tài chính”

2.3 Chủ doanh nghiệp với việc đọc bảng cân đối kế toán

2.4 Chủ doanh nghiệp với việc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phần 3: Chủ doanh nghiệp với việc phân tích báo cáo tài chính

3.1 Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

3.2 Phân tích khái quát báo cáo tài chính

3.3 Phân tích khả năng sinh lời

3.4 Phân tích sự biến động của vốn và nguồn vốn

3.5 Phân tích cơ cấu vốn (tài sản) và nguồn vốn

3.6 Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

3.7 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

3.8 Phân tích chi phí sản xuất theo yếu tố và phân tích tỷ suất lợi nhuận

3.9 Phân tích dòng tiền

3.10 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn

3.11 Phân tích đòn bẩy tài chính và mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với hiệu quả sử dụng vốn

3.12 Phân tích tình hình tăng trưởng của doanh nghiệp

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""