CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CÁC VẤN ĐỀ VÀ SỰ LỰA CHỌN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • Vận Chuyển và Giao hàng:

  Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

 • Cam kết Bản Quyền

  Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

 • Thanh toán:

  Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CÁC VẤN ĐỀ VÀ SỰ LỰA CHỌN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

GS. TS Phan Huy Đường là tiến sỹ khoa học Kinh tế tại trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 1994, được công nhận là Giáo sư ngành kinh tế học năm 2015. Ông là giảng viên chính Trường đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội và là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học khác. Ngoài giảng dạy Ông còn là tác giả viết 15 đầu sách giáo trình, chuyên khảo trong đó: viết một mình 5 đầu sách, chủ biên/đồng chủ biên 8 đầu sách và viết chung 2 đầu sách; chủ nhiệm nhiều công trình nghiên cứu khoa học và có hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, kinh tế phát triển, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế đối ngoại...

 

Sachdoanhnhan.vn giới thiệu trích đoạn chương 1: Xã hội và chính sách xã hội

 

“Chúng ta sống trong xã hội, nhưng xã hội là gì, đó lại là câu hỏi không phải bất kỳ ai cũng tự đặt ra cho mình, kể cả các học giả. Hơn nữa, nếu có đặt ra câu trả lời cũng không phải dễ dàng. Trong thực tế, một số học giả đã đưa định nghĩa riêng của mình về xã hội, nhưng không dễ có sự đồng thuận để đi đến thống nhất. Vì vậy, xã hội đã tồn tại từ lâu, song cho đến nay, vẫn có các quan niệm, định nghĩa khác nhau về xã hội,  tiêu biểu như sau:

 

 • Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa

 

 • Xã hội là một nhóm người sống cùng trong một cộng đồng có lề lối, ví dụ như xã hội Anh hoặc xã hội Mỹ.

 

 • Xã hội là một nhóm người tạo dựng một hệ thống xã hội một phần khép kín (hoặc một phần mở rộng), trong đó những người trong một nhóm hầu hết tương tác với những người khác thuộc cùng nhóm đó.

 

Kế thừa các khái niệm về xã hội nêu trên, trong khuôn khổ cuốn sách này, xã hội được hiểu là một hệ thống các hoạt động và quan hệ của con người có đời sống kinh tế, văn hóa chung và cùng cư trú trên cùng một lãnh thổ ở từng giai đoạn nhất định của lịch sử.

 

Quan hệ con người trong xã hội là những quan hệ được hình thành giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với nhóm người, giữa nhóm xã hội với nhau và giữa cá nhân, nhóm xã hội với tồn bộ xã hội cư trú trên cùng một lãnh thổ để hoạt động sinh tồn và phát triển.

 

Hoạt động xã hội của con người là hành vi của con người tác động vào thế giới tự nhiên và xã hội mang tính đương nhiên, có ý thức để tồn tại và phát triển. Quan hệ xã hội và hoạt động của con người có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Nếu không có hoạt động xã hội của con người sẽ không có quan hệ xã hội và ngược lại...”

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: Xã hội và chính sách xã hội

 

1.1 Xã hội

 

1.2 Chính sách và chính sách xã hội

 

Kết luận

 

Câu hỏi

 

Bài tập tình huống

 

Tài liệu tham khảo

 

Chương 2: Vấn đề chính sách xã hội và sự lựa chọn

 

2.1 Vấn đề xã hội và vấn đề chính sách xã hội

 

2.2 Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

2.3 Các quan điểm và nguyên tắc lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

2.4 Phương pháp lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

2.5 Nội dung lựa chọn và giải quyết vấn đề chính sách xã hội

 

Kết luận

 

Câu hỏi

 

Bài tập tình huống

 

Tài liệu tham khảo

 

Chương 3: Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

 

3.1 Khái quát về phát triển bền vững

 

3.2 Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

 

Kết luận

 

Câu hỏi

 

Tài liệu tham khảo

 

Chương 4: Phân tích, đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

4.1 Khái niệm, tiêu chí và các công cụ phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

4.2 Quy trình phân tích đánh giá

 

4.3 Sử dụng các công cụ phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

 

4.4 Phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

 

Kết luận

 

Câu hỏi

 

Bài tập tình huống

 

Tài liệu tham khảo

 

Chương 5: Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

 

5.1 Nhận thức và lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

 

5.2 Hiện trạng lựa chọn một số vấn đề chính sách xã hội ở nước ta và những vấn đề đặt ra

 

5.3 Quan điểm và giải pháp hoàn thiện lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

 

Kết luận

 

Câu hỏi

 

Bài tập tình huống

 

Tài liệu tham khảo

 

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""