CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – CÁC VẤN ĐỀ VÀ SỰ LỰA CHỌN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – CÁC VẤN ĐỀ VÀ SỰ LỰA CHỌN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – GS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG

 

 

GS. TS. Phan Huy Đường tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1977, Quản trị Kinh doanh và Marketing Đại học Tổng hợp Georgetown (Hoa Kỳ) – chương trình liên kết đào tạo với Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992, nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1994, được công nhận là giáo sự ngành Kinh tế học năm 2015. Là giảng viên chính Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và là giảng viên thỉnh giảng ở một số trường đại học khác. Ông nguyên là Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và hiện là trợ lý Bộ môn Quản lý Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế.

 

GS. TS Phan Huy Đường là tác giả viết 15 đầu sách giáo trình, chuyên khảo trong đó: viết một mình 5 đầu sách, chủ biên/đồng chủ biên 8 đầu sách và viết chung 2 đầu sách; chủ nhiệm nhiều công trình nghiên cứu khoa học và có hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, kinh tế phát triển, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế đối ngoại, …

 

Chính sách xã hội là một bộ phận chính sách của nhà nước để quản lý xã hội. Mục tiêu của chính sách xã hội là ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề xã hội tồn tại ổn định và phát triển lành mạnh. Vấn đề xã hội rất phong phú và đa dạng, vì vậy cần có sự lựa chọn nhằm ưu tiên giải quyết vấn đề gì, mục tiêu và giải pháp như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất trong điều kiện các nguồn lực khan hiếm. Một vấn đề xã hội khi được lựa chọn giải quyết thông qua chính sách của nhà nước được gọi là vấn đề chính sách xã hội.

 

Để thực hiện điều đó, việc lựa chọn vấn đề chính sách xã hội và phương thức giải quyết thường căn cứ vào hệ thống các quan điểm và nguyên tắc mang tính truyền thống như quan điểm nhân văn, quan điểm giai cấp, quan điểm lịch sử cụ thể… Tuy nhiên, việc lựa chọn các ván đề chính sách dựa trên các quan điểm và nguyên tác là khá phức tạp, nhiều khi chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các nhà lãnh đạo, do đó trong một số trường hợp kết quả đạt được không như mong muốn.

 

Một trong những lý thuyết về phát triển được đề xuất trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế gần đây là phát triển bền vững. Với những ưu thế vượt trội, lý thuyết này đã và đang được nhiều nước trên thế giới lấy làm quan điểm chủ đạo trong việc lựa chọn hoạch định các chính sách phát triển.

 

Vì vậy, trong cuốn sách này, bên cạnh những quan điểm lựa chọn chính sách xã hội theo truyền thống, tác giả sẽ đưa ra phương thức lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo quan điểm phát triển bền vững.

 

Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với các bạn!

 

 

MỤC LỤC

Chương 1: Xã hội và chính sách xã hội

1.1 Xã hội

1.2 Chính sách và chính sách xã hội

Kết luận

Câu hỏi

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

Chương 2: Vấn đề chính sách xã hội và sự lựa chọn

2.1 Vấn đề xã hội và vấn đề chính sách xã hội

2.2 Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

2.3 Các quan điểm và nguyên tắc lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

2.4 Phương pháp lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

2.5 Nội dung lựa chọn và giải quyết vấn đề chính sách xã hội

Kết luận

Câu hỏi

Bài tập tình huốn

Tài liệu tham khảo

Chương 3: Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

3.1 Khái quát về phát triển bền vững

3.2 Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

Kết luận

Câu hỏi

Tài liệu tham khảo

Chương 4: Phân tích, đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

4.1 Khái niệm, tiêu chí và các công cụ phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

4.2 Quy trình phân tích đánh giá

4.3 Sử dụng các công cụ phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội

4.4 Phân tích đánh giá lựa chọn vấn đề chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững

Kết luận

Câu hỏi

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

Chương 5: Lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

5.1 Nhận thức và lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

5.2 Hiện trạng lựa chọn một số vấn đề chính sách xã hội ở nước ta và những vấn đề đặt ra

5.3 Quan điểm và giải pháp hoàn thiện lựa chọn vấn đề chính sách xã hội ở Việt Nam

Kết luận

Câu hỏi

Bài tập tình huống

Tài liệu tham khảo

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""