CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG – VĂN BẢN HỢP NHẤT

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI SỬA ĐỔI BỔ SUNG – VĂN BẢN HỢP NHẤT (TỔNG CỤC THUẾ)

 

Thời gian qua, nền kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã có bước phục hồi, duy trì và phát triển. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SXKD.

 

Để phục vụ cơ quan thuế và người nộp thuế có đầy đủ những văn bản sửa đổi bổ sung về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và những quy định về hóa đơn, chứng từ, Tạp chí thuế phối hợp với các vụ chức năng của Tổng cục Thuế đã tập hợp, biên soạn cuốn sách có tựa đề Chính sách Thuế mới sửa đổi bổ sung – văn bản hợp nhất.

 

Cuốn sách gồm 4 phần chính

- Phần I: Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Phần II: Thuế thu nhập cá nhân

- Phần III: Thuế giá trị gia tăng

- Phần IV: Hóa đơn chứng từ thuế

 

MỤC LỤC

Phần I: Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Luật thuế TNDN (văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014)

2. Nghị định (văn bản hợp nhất) số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

3. Điểm mới Thông tư 96/TT-BTC ngày 22/6/2015

4. Thông tư 96/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

5. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

6. Trích thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

7. Trích thoogn tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 778/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Phần II: Thuế thu nhập cá nhân

Phần III: Thuế GTGT

Phần IV: Hóa đơn chứng từ thuế

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""