CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 – VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2014

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2015 – VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2014

 

Là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, pháp luật thuế đã trở thành công cụ quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện các khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh bảo vệ sản xuất trong nước,… Thời gian qua, pháp luật thuế đã luôn bám sát phục vụ sự điều hành của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn thu ngân sách, đáp ứng yêu cầu an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong pháp luật thuế đã bộc lộ tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật thuế là sự cần thiết tất yếu để khắc phục những hạn chế tồn tại nhằm đáp ứng mục tiêu dài hạn là đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác quản lý thuế.

 

Với mong muốn góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân một cách kịp thời những chính sách thuế mới năm 2015 và một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014, Nhà xuất bản Lao động trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Chính sách thuế mới 2015 và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014. Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống các văn bản pháp luật theo 02 phần. Ngoài nội dung các chính sách thuế, cuốn sách còn nêu bật những điểm mới sửa đổi, bổ sung và những hướng dẫn khi thực hiện các chính sách thuế mới đó. Cụ thể:

Phần 1: Chính sách thuế mới năm 2015

Phần 2: Những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014

 

MỤC LỤC 

Phần 1: Chính sách thuế mới năm 2015

+ Luật số 71/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

+ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

+ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

+ Công văn số 767/TCT-CS ngày 5/3/2015 của Bộ tài chính và tổng cục thuế giới thiệu nội dung mới của thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

Phần 2: Những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014

+ Thông báo của tổng cục thuế về một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2014

+ Công văn số 7851/CT-TNCN ngày 02/03/2015 của cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST người phụ thuộc.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""