SÁCH CHẾ ĐỘ MỚI VỀ KẾ TOÁN, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

SÁCH CHẾ ĐỘ MỚI VỀ KẾ TOÁN, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Trong năm 2015, nhiều chính sách kinh tế tài chính được sửa đổi bổ sung có liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp, cũng như đơn vị hành chính sự nghiệp và người lao động. Theo đó, luật kế toán bổ sung quy định về chứng từ điện tử và chữ ký điện tử. Luật BHXH có nhiều thay đổi quan trọng về mức thu, đối tượng thu, cơ sở thu BHXH và cách tính lương hưu mới từ 01/01/2016. Chính phủ cũng điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hộ gia đình và các cơ quan có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động…

 

Để giúp cơ quan thuế và người nộp thuế cập nhật đầy đủ những thay đổi về chính sách kế toán, lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội, Tạp chí Thuế phối hợp với các chuyên gia tập hợp, biên soạn cuốn sách Chế độ mới về kế toán, lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội – áp dụng từ 1/1/2016.

 

MỤC LỤC

Phần A: Luật kế toán mới sửa đổi bổ sung

1. Luật Kế toán

2. Những điểm mới của luật kế toán 2015

Phần B: Chế độ kế toán mới về lao động – tiền lương

1. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

2. Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP

3. Thông tư ssoo 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ

4. Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở DN, HTX tổ hợp tác, hộ gia đình…

5. Tổng hợp điểm mới của Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng

6. Thông tư số 23/105/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn một số điểm về tiền lương theo 05/2015.NĐ-CP

7. Thông tư só 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động

Phần C: Chế độ mới về bảo hiểm xã hội (áp dụng từ ngày 1/1/2016)

1. Luật Bảo hiểm xã họi 2014

2. Những thay đổi quan trọng về chế độ bảo hiểm xã hội từ năm 2015

3. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc

4. Thông tư 59/2015/TT_BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phần D: Một số văn bản mới của Bộ lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về lao động, tiền lương và BHXH

Phần E: Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp 75 tình huống phát sinh về BHXH

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""