CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – VẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – VẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của BTC là công cụ hạch toán, kế toán phản ánh các nghiệp vụ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, nhiều năm qua đã phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên với sự phát triển của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập thì chế độ kế toán doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như thực tiễn tại Việt Nam.

 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế, Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QDD15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (Thay thế cho phần II thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ - công ty con thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới, Tạp chí Thuế đã phối hợp với các đơn vị chức năng và các chuyên gia kế toán, tập hợp, biên soạn cuốn sách Chế độ kế toán doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với các nội dung sau:

 

- Những điểm mới về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

- Quy định chung về chế độ kế toán doanh nghiệp

- Hệ thống chứng từ kế toán

- Sổ kế toán và hình thức kế toán

- Báo cáo tài chính doanh nghiệp

- Báo cáo tài chính hợp nhất

 

Hy vọng cuốn sách Chế độ kế toán doanh nghiệp này sẽ là tài liệu hữu ích cho thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng và kế toán viên trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp, những người có nhu cầu nghiên cứu, học tập, giảng dạy bộ môn kế toán và quản lý về kế toán nói riêng, tài chính nói chung.

 

MỤC LỤC

Phần I: Những điểm mới thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Phần II: Quy định chung

Phần III: Chứng từ kế toán

A. Quy định chung

B. Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán

C. Nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán

Phần IV: Sổ kế toán và hình thức kế toán

PHẦN SỔ KẾ TOÁN

A. Quy định chung

B. Danh mục biểu mẫu sổ kế toán

C. Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Phần V: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

A. Biểu mẫu báo cáo tài chính

B. Quy định chung

C. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần VI: Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

1. Những quy định chung

2. Phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính một số giao dịch cơ bản giữa công ty mẹ và các công ty con

3. Phương pháp xử lý các khoản dự phòng pháp sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn khi lập và tình bày báo cáo tài chính hợp nhất

4. Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo

5. Tái cấu trúc tập đoàn

6. Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

7. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

 

Sachkinhte.vn trân trong giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""