CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẬP 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẬP 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

MỤC LỤC

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán

1. Nguyên tắc kế toán tiền

2. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

3. Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Loại tài khoản kế toán

Loại tài khoản nợ phải trả

Loại tài khoản vốn chủ sở hữu

Loại tài khoản doanh thu

Loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh

Loại tài khoản thu nhập khác

Loại tài khoản chi phí khác

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""