CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BỘ TÀI CHÍNH

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BỘ TÀI CHÍNH

(Theo QĐ 48/2006/QD-BTC và Thông tư số 138/2011/TT-BTC)

 

Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày theo đúng chế độ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân đã phối hợp với Bộ Tài chính cho phát hành cuốn sách Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 138/2011/TT-BTC).

 

Cuốn sách Chế độ kế toán này áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty TNHH, công ty cỏ phẩn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân… rất thuận tiện cho việc tra cứu và thực hiện, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

 

MỤC LỤC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản

I. Quy định chung

II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

III. Giải thích nội dung, kết cáu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính

I. Quy định chung

II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán

I. Quy định chung

II. Danh mục chứng từ kế toán

III. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán

Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán

I. Quy định chung

II. Các hình thức kế toán

III. Danh mục sổ kế toán

IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""