CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HÀ NỘI

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HÀ NỘI – TS. VŨ THÚY ANH

 

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế không chỉ có ý nghĩa quan trọng với cả nước mà còn đối với mỗi lĩnh vực, mỗi ngành kinh tế hay mỗi địa phương. Là thủ đô của cả nước, trong thời gian qua, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Sự tăng trưởng kinh tế đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

 

Tuy nhiên, nền kinh tế Thủ đô chủ yếu vẫn là tăng trưởng theo chiều rộng. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn vốn đầu tư, nhưng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp. Năng suất, chất lường và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế còn hạn chế, các nguồn lực về vốn và lao động chưa được sử dụng hiệu quả. Năng lực quản trị điều hành nền kinh tế Thủ đô còn mang dáng dấp hành chính quan liêu. Phân cấp quản lý còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với doanh nghiệp. Chưa đảm bảo bình đẳng thật sự giữa các thành phần kinh tế. Môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh của thủ đô ở mức thấp và chậm được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế chưa hài hòa với các mục tiêu công bằng tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Giãn cách giàu nghèo của Hà Nội vẫn còn ở mức cao và đang có xu hướng tăng. Tốc độ đô thị hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế cao đã làm cho ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề bức xúc.

 

Chính vì vậy, tác giả Vũ Thúy Anh đã cho ra đời cuốn sách Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội với mục tiêu đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thủ đô theo hướng nâng cao chất lượng.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng tăng trưởng kinh tế

Khái niệm tăng trưởng kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế

Phân biệt chất lượng tăng trưởng kinh tế với một số khái niệm khác

Nội dung của chất lượng tăng trưởng kinh tế

Các yếu tố tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế

Các tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế

Một số vấn đề khi đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của một địa phương

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một số thành phố

Bài học cho Hà Nội về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Chương 2: Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong thời gian qua

Khái quát về thủ đô Hà Nội

Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Hà Nội giai đoạn 2000 – 2013

Đánh giá chung về chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

Các vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Hà Nội

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nọi trong thời gian tới

Bối cảnh mới và tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

Quan điểm, mục tiêu và định hướng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong thời gian tới

Các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""