CFO CẨM NANG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (STEVEN M. BRAGG)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CFO CẨM NANG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (STEVEN M. BRAGG)

 

 

STEVEN BRAGG có bằng CPA, CMA, GIA, CPM, CPIM và từng là Giám đốc tài chính, kiểm soát viên tài chính của bốn công ty lớn, là chuyên gia tư vấn của Ernst & Young, kiể toán viên Deloitte & Touche. Bragg đồng thời cũng là tác giả của khá nhiều cuốn sách chuyên ngành tài chính.

 

Ấn bản lần thứ hai của cuốn “Cẩm nang giám đốc tài chính” sẽ tạo ra cho những ai đảm nhiệm cương vị giám đốc tài chính một cái nhìn toàn diện về vị trí của bản thân trong tổ chức đồng thời cung cấp các cách thức giải quyết vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến công nghệ thông tin, thuế và tài chính. Một số câu hỏi được trả lời từ chương 1 đến chương 4 bao gồm: Tôi nên làm gì trong những ngày đầu đảm trách công việc? Trách nhiệm cụ thể của tôi là gì? Làm thế nào để tôi giảm thiểu thiệt hại về tiền tệ? Làm thế nào để tôi gia tăng lợi nhuận trên tài sản của công ty? Khi nào thì tôi nên phát hành chứng khoán chuyển đổi? Những yếu tố nào tôi nên xem xét để đưa ra quyết định về chi phí? Khi nào thì tôi nên sử dụng khoản thuế chuyển tiếp tính trên khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh? Tôi phải quyết định như thế nào về việc loại bỏ sản phẩm? Làm thế nào tôi có thể sử dụng mức giá chuyển nhượng để giảm thuế thu nhập? Tôi nên sử dụng công nghệ thông tin đặc trưng nào cho một loại hình kinh doanh nhất định, như công nghệ cải tiến sản phẩm nhánh chóng hay công nghệ sản xuất sản phẩm với chi phí thấp?

 

Giám đốc tài chính phải để tâm vào nhiều vấn đề giải trình khác nhau, mắc dù không phải ở mức độ giải quyết công việc một cách chi tiết để đam trách công việc của một người quản lý. Những phạm vi chính cần quan tâm chính là sự phát triển và duy trì các chỉ số đo lường hiệu suất cũng như các hệ thống kiểm soát. Giám đốc tài chính phải liên hệ với các kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập, đồng thời tạo ra các báo cáo thường lệ cho Ủy ban chứng khoán và Hối đoái.

 

Chương 5 đến chương 8 bàn luận về những đề tài này, và trả lời cho tất cà các câu hỏi sau: Làm thế nào để tôi thiết lập một hệ thống đo lường hiệu suất? Cần phải sử dụng  phương pháp đo lường hiệu suất nào để theo dõi các vấn đề về tài chính và kế toán? Hình thức gian lận nào có thể bị vi phạm, và loại hình kiểm soát nào có thể giảm thiểu được khả năng xảy ra hình thức gian lận đó?...

 

Một trong những nhiệm vụ cốt yếu của giám đốc tài chính là phân tích các vấn đề tài chính, dẫn đến những khuyến cáo về hành động cho nhóm quản ly chương 9 đến chương 11 đề cập đến những đề tài như chi phí vốn, hoạch định nghân sách vốn, phân tích rủi ro tận dụng công suất và điểm hòa vốn. Khi nghiên cứu chương này chúng ta sẽ có những câu trả lời cho những câu hỏi: Làm thế nào để tôi tính toán chi phí vốn của công ty? Làm thế nào để tôi thay đổi được chi phí vốn để tăng giá trị cổ đông? Đâu là phương án khác nhau để xác định giá trị của các kế hoạch vốn đã được đề xuất? Làm thế nào tôi tính được giá trị hiện tại ròng, tỷ suất thu nhập nội bộ và tời kỳ thu hồi? Làm thế nào tôi phân bổ nguồn quỹ đối với các dự án phát triển và nghiên cứu? Bảng phân tích điểm hòa vốn có thể được sử dụng như thế nào để tối ưu hóa khả năng sinh lợi?

 

Đôi khi một giám đốc tài chính được giao nhiệm vụ tìm kiếm nguồn vốn và giao phó tất cả các hoạt động khác cho nhà quản lý hay thủ quỹ. Trong vai trò này, giám đốc tài chính phải biết cách quản lý dòng tiền hiện tại, đầu tư nguồn quỹ dư thừa, thu nợ và cấp vốn cổ phần, thực hiện việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tư nhân hóa công ty. Chương 12 đến chương 17 sẽ giải quyết những vấn đề trên....

 

Cuốn sách này giúp cho giám đốc tài chính có một cái nhìn tổng quan về các chiên lược, các hệ thống kiểm soát và đo lường, các công cụ phân tích tài chính, các nguồn vốn và những lời khuyên để nâng cao chất lượng quản lý - những điều sẽ giúp tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho công ty.

 

MỤC LỤC

 

LỢI NÓI ĐẦU

 

PHẦN 1: TỔNG QUÁT

CHƯƠNG 1: VÍ TRÍ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY

CHƯƠNG 2: CHIÊN LƯỢC TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: CHIÊN LƯỢC THUẾ

CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

PHẦN 2: KẾ TOÁN

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT

CHƯƠNG 6: CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

CHƯƠNG 7: CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 8: CÁC BÁO CÁO LÊN UY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ NGOẠI HỐI MỸ

 

PHẦN 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 9: CHI PHÍ VỐN

CHƯƠNG 10: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TIỀN VỐN

CHƯƠNG 11: CÁC CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁC

 

PHẦN 4: CẤP VỐN

CHƯƠNG 12: QUẢN LÝ TIỀN MẶT

CHƯƠNG 13: ĐẦU TƯ CÁC NGUỒN QUỸ THẶNG DƯ

CHƯƠNG 14: HUY ĐỘNG VỐN

CHƯƠNG 15: ĐẠT ĐƯỢC NGUỒN VỐN TÀI TRỢ

CHƯƠNG 16: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CHƯƠNG 17: TƯ NHÂN HÓA CÔNG TY

 

PHẦN 5: QUẢN LÝ

CHƯƠNG 18: QUẢN TRỊ RỦI RO

CHƯƠNG 19: THUÊ NGOÀI CÁC HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 20: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ TỐI ƯU

CHƯƠNG 21: SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI

CHƯƠNG 22: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

PHẦN 6: CHỦ ĐỀ KHÁC

CHƯƠNG 23: CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN VIÊN

CHƯƠNG 24: PHÁ SẢN

 

PHẦN 7: MỤC LỤC

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC B

PHỤ LỤC C

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""