CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THU NSNN (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THU NSNN

TS. NGÔ THANH HOÀNG – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Hệ thống kế toán công đang trong tiến trình cải cách song trùng với cải cách hệ thống tài chính công, hơn thế nữa, các chính sách, chế độ thu ngân sách nhà nước luôn thay đổi phù hợp với biến động của kinh tế, xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi nghiên cứu về kế toán nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước cần có cách nhìn đa chiều cả ở hiện tại và xu hướng phát triển của khoa học kế toán công và chính sách chế độ thu ngân sách nhà nước.

 

Môn học Kế toán nghiệp vụ thu NSNN được nghiên cứu và giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau, với các mục tiêu đa dạng trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, mục tiêu của cuốn sách Câu hỏi và bài tập môn Kế toán nghiệp vụ thu NSNN giúp hệ thống hóa các lý luận và tình huống thực tiễn sinh động về Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách nhà nước giúp người nghiên cứu, người học tiếp thu tốt các bài giảng hoặc tự nghiên cứu, tự học, qua đó người nghiên cứu, người học có thể sáng tạo ra những quy trình, nội dung khác để áp dụng và các công việc cụ thể.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán nghiệp vụ thu NSNN

Tóm tắt những nội dung chính

1. Những vấn đề cơ bản của kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

2. Nội dung kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

3. Tổ chức công tác kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

4. Tổ chức bộ máy kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

5. Sơ đồ tổng quát kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

Câu hỏi ôn tập

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thuế

1. Tóm tắt những nội dung chính

2. Câu hỏi kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thuế

3. Bài tập, tình huống thực hành kế toán nghiệp vụ thu NSNN ở cơ quan thu

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""