CÂU HỎI – BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH MÔN KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CÂU HỎI – BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH MÔN KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ

TS. NGÔ THANH HOÀNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

Kế toán tại cơ quan, chính quyền cơ sở là một nghiệp vụ trọng yếu trong quản lý tài chính, kế toán ngân sách xã, cấp cơ sở với hơn 11.000 xã trên toàn quốc đã đóng góp một phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội của nước nhà, việc nghiên cứu môn học Kế toán Ngân sách và Tài chính xã là một cấu phần không thể thiếu cho nhà quản lý tài chính, kế toán công cho sinh viên Học viện Tài chính nói chung và chuyên ngành Kế toán công nói riêng.

 

Môn học Kế toán Ngân sách và Tài chính xã được nghiên cứu và giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau, với các mục tiêu đa dạng trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, mục tiêu của cuốn sách này giúp hệ thống hóa các lý luận và tình huống thực tiễn sinh động về Kế toán Ngân sách và Tài chính xã giúp người nghiên cứu người học tiếp thu tốt các bài giảng hoặc tự nghiên cứu, qua đó người học có thể sáng tạo ra những quy trình, nội dung khác để áp dụng vào các công việc cụ thể.

 

Cuốn sách Câu hỏi – Bài tập và tình huống thực hành môn Kế toán Ngân sách và Tài chính xã được biên soạn phục vụ cho cả người dạy và người học, người nghiên cứu cũng như cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân sách xã

Chương 2: Kế toán tiền, vật tư và tài sản cố định

Chương 3: Kế toán thanh toán

Chương 4: Kế toán thu, chi ngân sách xã và xác định kết dư ngân sách xã

Chương 5: Kế toán các hoạt động tài chính xã

Chương 6: Báo cáo kế toán

Phụ lục

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""