CẨM NANG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG (NGUYỄN VĂN TIẾN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CẨM NANG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG  (CẬP NHẬT ISBP 745 - BỘ TẬP QUÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ - 350 CÂU HỎI ĐÁP 350 HỎI ĐÁP VÀ 20 TÌNH HUỐNG)

 

TÁC GIẢ: GS.TS. NGUYỄN VĂN TIẾN - Trọng tài viên Trung tâm Trong tài quốc tế Việt Nam - Phó chủ nhiệm khoa Ngân hàng, Học viện ngân hàng.  Sinh ngày 6-1-1962 tại Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Từ năm 1979-1983 tham gia quân ngũ. Năm 1984 là lưu học sinh, năm 1989 tốt nghiệp loại ưu Trường Đại học tổng hợp kinh tế Bratislava Slovakia. Năm 1993 bảo vệ luận án Tiến sỹ kinh tế với đề tài "Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế" Năm 1994, công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Trung Ương, nguyên là Trưởng phòng Tổng Hợp và Phân tích kinh tế; Phụ trách phòng Nguồn Vốn. Năm 1998 chuyển làm công tác giảng dạy, năm 2004 được phong hàng PGS, năm 2010 phong hàng Giáo sư. Hiện nay là phó chủ nhiệm khoa Ngân hàng, Học viên Ngân Hàng.

 

Các sách cùng tác giả:

 

1. International Finance

2. Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương . NXB Thống kê 2014

3. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại.NXB Thống kê 2012

4. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.NXB Thống kê 2010

5.  Giáo trình kinh doanh ngoại hối.NXB Thống kê 2012

6. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ.NXB Thống kê 2011

7. Giáo trình tiền tệ - ngân hàng.NXB Thống kê 2012

8. Giáo trình Tài chính Quốc tế.NXB Thống kê 2012

9. Bài tập và Bài giải Tài chính Quốc tế.NXB Thống kê 2011

10. Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương.NXB Thống kê 2011

 11. Bài tập và Bài giải Thanh toán quốc tế.NXB Thống kê 2012

 

 

TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

Ngày nay, các ngân hàng hiện đại hoạt động đa năng nhằm tăng tăng thu nhập không n, những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng mở rộng các nghiệp vụ ngoài bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh...Các hoạt động ngoài bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một tăng không ngừng về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Tuy nhiên, các hoạt động ngoài bảng còn tiềm ẩn nhiểu rủi ro, đặc biệt, khi một số người cho rằng hoạt động ngoài bảng mang lại thu nhập hấp dẫn những ngân hàng không hề phải bỏ vốn, càng làm cho họ chủ quan, lơ là, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

Trong các nghiệp vụ ngoài bảng, thì thanh toán quốc tế là nghiệp vụ quan trọng, có tốc độ tăng trưởng cao, mang lại khoản thu phí ngày một tăng cho NHTM. Thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để chắp nối phát triển các nghiệp vụ khác như tín dụng, tại trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, mở rộng quan hệ tài khoản, quan hệ ngân hàng đại lý...Do đó, nghiệp vụ thanh toán quốc tế được xem là nghiệp vụ ngoài bảng căn bản cho các NHTM ngày nay.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: CƠ SỞ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG  I: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

2. VAI TRÒ CỦA THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

3. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH TTQT

 

4. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

5. NGÂN HÀNG ĐẠI LÝ, TÀI KHOẢN NOSTRO VÀ VOSTRO

 

6. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

 

2. KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

 

3. MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

 

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ INCOTERMS

 

2. GIẢI THÍCH INCOTERMS CỦA ICC

 

3. CÁC (11) ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CỦA INCOTERMS 2010 (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF)

 

CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI TRONG TTQT

 

1. CHỨNG TỪ VẬN TẢI

 

- VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

 

- BIÊN LAI GỬI HÀNG ĐƯỜNG BIỂN KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

 

- VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG

 

- CHỨNG TỪ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

 

- CHỨNG TỪ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SÔNG

 

2. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

 

- KHÁI NIỆM VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

- TẠI SAO PHẢI BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK

 

- CÁC LOẠI CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

 

-  NỘI DUNG CỦA CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

 

- NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHỨNG TỪ BẢO HIỂM

 

3. CÁC CHỨNG TỪ VỀ HÀNG HÓA

 

- HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

 

- GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

 

- CÁC CHỨNG TỪ HÀNG HÓA KHÁC

 

CHƯƠNG 5:  PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ (HỐI PHIẾU)

 

2. HỐI PHIẾU NHẬN NỢ (KỲ PHIẾU)

 

3. SÉC

 

PHẦN II: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 6: CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP QUÁN QUỐC TẾ KHÔNG ĐIỀU CHỈNH

 

1. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

 

2. PHƯƠNG THỨC GHI SỔ

 

3. PHƯƠNG THỨC ỨNG TRƯỚC

 

4. PHƯƠNG THỨC TƯ ỦY THÁC MUA (A/P)

 

5. PHƯƠNG THỨC NHẬN HÀNG TRẢ TIỀN NGAY (COD)

 

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

 

1. KHÁI NIỆM VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ NHỜ THU

 

2. CÁC BÊN THAM GIA VÀ MỐI QUAN HỆ

 

3. CÁC LOẠI NHỜ THU VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

 

4. QUY TRÌNH NHỜ THU CỦA NHTM

 

5. ĐỌC CÁC BỨC ĐIỆN NHỜ THU QUA SWIFT

 

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

 

1. KHÁI NIỆM VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH L/C

 

3. VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH L/C

 

4. CÁC ĐỊNH NGHĨA THEO UCP 600

 

5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ L/C

 

6. ĐƠN YÊU CẦU PHÁT HÀNH L/C

 

7. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA L/C

 

8. PHÁT HÀNH L/C VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHPH

 

9. THÔNG BÁO L/C VÀ TRÁCH NHIỆM CẢU NHTB

 

10. XÁC NHẬN L/C VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHXN

 

11. CHỈ ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM CẢU NHĐCĐ

 

12. SỬA ĐỔI L/C

 

13. SƠ ĐỒ TÓM LƯỢC VỀ NGHIỆP VỤ L/C

 

14. UCP VÀ DẪN CHIẾU UCP VÀO L/C

 

15. PHÂN LOẠI L/C

 

CHƯƠNG 9: QUY TRÌNH MỘT SỐ LOẠI L/C ĐẶC BIỆT

 

1. QUY TRÌNH  NGHIỆP VỤ L/C CHUYỂN NHƯỢNG

 

2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ L/C GIÁP LƯNG

 

CHƯƠNG 10: KIỂM TRA CHỨNG TỪ TRONG GIAO DỊCH L/C

 

1. BỘ CHỨNG TỪ THEO L/C

 

2. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHỨNG TỪ CÓ SAI SÓT

 

3. HẬU QUẢ VIỆC BẮT LỖI CHỨNG TỪ KHÔNG ĐÚNG

 

4. QUY TẮC ÁP DỤNG TRONG KIỂM TRA CHỨNG TỪ

 

5. CÁC QUY TẮC THỰC HÀNH

 

6. KIỂM TRA CHỨNG TỪ

 

CHƯƠNG 11: NHỮNG LƯU Ý TRONG GIAO DỊCH L/C

 

PHẦN III: HỎI ĐÁP - THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

PHẦN 1: HỎI ĐÁP TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁNH QUỐC TẾ

 

PHẦN 2: HỎI ĐÁP VỀ NHỜ THU VÀ URC 522

 

PHẦN 3: HỎI ĐÁP VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ UCP600 VÀ ISBP 681

 

PHẦN 4: BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH CÁC TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP VỀ L/C

 

PHẦN 5: BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

PHẦN IV: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHÍNH TTQT:

 

PHỤ LỤC:

URC 522 SONG NGỮ ANH VIỆT

UCP 600 SONG NGỮ ANH VIỆT

 ISBP 745 SONG NGỮ ANH VIỆT,

INCOTERM 2010 IN ENGLISH.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""