CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU (DƯƠNG HỮU HẠNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU (DƯƠNG HỮU HẠNH)

 

 

Đã từ lâu, ngân hàng thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia. Có thể nói chính ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, đã đang và sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, đảm nhận vai trò cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển công nghiệp  hóa và hiện đại hóa quốc gia trong các nước đang phát triển. Cụ thể hơn, các ngân hàng là nơi cung ứng tiền cho chúng ta khi chúng ta cần vay để mua xe hơi, nhà ở, cung cấp tín dụng để khởi sự công ty mới...

 

Ngày nay, Ngân  hàng là một ngành đang thay đổi để phù hợp với các nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn, mới hơn của các khách hàng, đặc biệt là khi các nền kinh tế đang mở cửa cho nhau, biên giới kinh tế hầu như bị dỡ bỏ khi Tổ chức thương mại Thế Giới (WTO) ra đời. Cụ thể, ngân hàng phải cống hiến các dịch vụ mới, sáp nhập và hợp nhất trở thành các doanh nghiệp lớn và phức tạ hơn, chấp nhận các công nghệ mới nhanh hơn là chúng ta suy nghĩ, và đối diện với các phát luật mới và đang thay đổi, khi các quốc gia ngày càng hợp tác để điều phối và giám sát các ngân hàng đang phục vụ công dân của họ.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

1. DẪN NHẬP

2. THẾ NÀO LÀ NGÂN HÀNG

3. CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG CỐNG HIẾN CHO CÔNG CHÚNG

4. CÁC KHUYNH HƯỚNG GÂY TÁC ĐỘNG ĐẾN TẤT CẢ CÁC NGÂN HÀNG

5. KẾ HOẠCH CỦA QUYỂN SÁCH NÀY

CHƯƠNG 2: NHỮNG CÔNG CỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

1.  KHÁI NIỆM VỐN NGÂN HÀNG

2. CÁC VAI TRÒ CỦA CÁC NGÂN HÀNG ĐẢM NHẬN

3. NHỮN CÔNG CỤ NGÂN HÀNG THÔNG DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

1. TỔ CHỨC NGÂN HÀNG CỔ PHẦN VÀ PHÒNG NGÂN QUỸ

2. NGHIỆP VỤ NHẬN TIỀN GỬI VÀ THANH TOÁN

3. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

4. NGHIỆP VỤ KHO QUỸ

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀN

2. CÁC HÌNH THỨC CẤP TÍN DỤNG CỤ THỂ CỦA NGÂN HÀNG

3. KỸ THUẬT CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

4. RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

5. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

6. RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁC KỸ THUẬT PHÒNG TRÁNH

7. BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ CHO VAY VÀ ĐỊNH GIÁ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP

PHẦN 1: NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

1. LUẬT PHÁP VIỆT NAM QUY ĐỊNH VIỆC CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

2. CÁC  LOẠI CHO VAY CỦA DOANH NGHIỆP

3. VIỆC PHÂN TÁCH ĐƠN YÊU CẦU CHO VAY CỦA DOANH NGHIỆP

4. PHÂN TÁCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÁNH CỦA KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG MỸ

5. CHUẨN BỊ BÁO CÁO CÁC NGUỒN VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VỐN TỪ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÁNH DOANH NGHIỆP

6. QUY TRÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM

PHẦN 2: VIỆC ĐỊNH GIÁ CÁC KHOẢN CHO VAY DOANH NGHIỆP

7. ĐỊNHGIÁ CHO VAY DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ CHO VAY VÀ ĐỊNH GIÁ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU THỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

PHẦN 1: NGHIỆP VỤ CHO VAY NGƯỜI TIÊU THỤ

1. NHẬP ĐỀ

2. CÁC LOẠI CHO VAY ÁP DỤNG CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ CÁC GIA ĐÌNH

3. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA VIỆC CHO VAY NGƯỜI TIÊU THỤ

4. VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐƠN YÊU CẦU CHO VAY CỦA NGƯỜI TIÊU THỤ

5. THÍ DỤ VỀ ĐƠN YÊU CẦU CHO VAY CỦA NGƯỜI TIÊU THỤ

6. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHO VAY NGƯỜI TIÊU THỤ

PHẦN 2: VIỆC ĐỊNH GIÁ KHOẢN CHO VAY NGƯỜI TIÊU THỤ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

7. VIỆC ĐỊNH GIÁ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU THỤ

8. LẠM PHÁT VÀ GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

CHƯƠNG 7: LUẬT PHÁP VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM

2. TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HANH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO LUẬT PHÁP VIỆT NAM

4. CHẾ ĐỘ TAIF CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

5. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

6. CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

7. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI NỢ, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ GIẢI QUYẾT RỦI RO TÍN DỤNG

8. VIỆC THẤU CHI VÀ CHO VAY QUA ĐÊM ÁP DỤNG TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ NGÂN HÀNG

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""