BỘ SÁCH KPI, THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BỘ SÁCH KPI, THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

 

 

Được Tạp chí Harvard Business Review đánh giá là 1 trong 75 ý tưởng có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX, “Thẻ điểm cân bằng” là một phương pháp nhằm chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu cụ thể, những phép đo và chỉ tiêu rõ ràng bằng việc thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc. 

 

”Thẻ điểm cân bằng “ (BSC) là kết quả của một công trình nghiên cứu bắt nguồn từ năm 1990 khi Học viện Nolan Norton, bộ phận nghiên cứu của KPMG, một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, trụ sở chính của KPMG quốc tế ở Amstelveen, Hà Lan), bảo trợ cho một cuộc nghiên cứu đa công ty trong thời gian một năm với đề tài “Đo lường hiệu suất hoạt động của tổ chức trong tương lai”.

 

Nhằm giúp các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hiểu rõ hơn việc thiết lập các chỉ tiêu và đánh giá đo lường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, SachDoanhNhan.vn xin giới thiệu tới quý bạn đọc bộ 3 cuốn sách mới nhất bao gồm: Các chỉ số đo lường hiệu suất KPI, Thẻ điểm cân bằng  Bản đồ chiến lược.

 

 

I. CUỐN THỨ NHẤT: BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC (ROBERT S. KAPLAN & DAVID P. NORTON)

 

Hơn 75% giá trị thị trường của một doanh nghiệp có nguồn gốc từ những tài sản vô hình, cái mà các thước đo tài chính truyền thống bỏ qua. Với lập luận “không thể quản lý cái mà bạn không đo lường được”, Robert S. Kaplan và David P. Norton đã giới thiệu một hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động mang tính cách mạng – Thẻ điểm cân bằng – Giúp công ty lượng hóa các tài sản vô hình chủ yếu như con người, thông tin và văn hóa.

 

Hơn một thập kỷ sau, hàng vạn công ty trên khắp thế giới đã áp dụng Thẻ điểm cân bằng, không chỉ như một hệ thống đo lường mà còn như một hệ thống quản trị chiến lược, với những kết quả tuyệt vời. Trong bối cảnh 70% - 90% các sáng kiến chiến lược thất bại theo thời gian, các công ty áp dụng Thẻ điểm cân bằng vẫn có thể triển khai chiến lược của họ một cách nhất quán, nhanh chóng và thành công. Họ đã làm điều đó như thế nào?

 

BẢN ĐỒ CHIÊN LƯỢC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa trên công trình nghiên cứu tại hơn 300 tổ chức qua hơn một thập niên, các tác giả Kaplan và Norton đưa ra một công cụ mới mang tính cách tân quan trọng không kém Thẻ điểm cân bằng, đó là Bản đồ chiến lược. Cũng như việc bạn không thể quản lý những gì bạn không đo lường được, các tác giả quan niệm rằng “không thể đo lường cái mà bạn không thể mô tả”. Qua hàng loạt ví dụ, Kaplan và Norton trình bày cách thức lập nên những bản đồ chiến lược đặc thù, tạo điều kiện cho tổ chức:

 

- Làm rõ chiến lược và truyền đạt chiến lược đến mọi thành viên

 

- Xác định được những quy trình nội bộ quan trọng thúc đẩy những thành công về mặt chiến lược

 

- Liên kết những khoản đầu tư vào nhân sự, công nghệ và nguồn vốn tổ chức để tạo ra ảnh hưởng to lớn nhất.

 

- Phát hiện các lỗ hổng trong chiến lược, đưa ra những hành động điều chỉnh kịp thời

 

Bản đồ chiến lược cung cấp mối liên kết còn thiếu giữa việc hoạch định và triển khai chiến lược, đồng thời là một cẩm nang mô tả, đo lường và kết nối các tài sản vô hình để có được hiệu quả hoạt động vượt trội.

 

 MỤC LỤC

 

Phần I: Tổng quan

 

I. Giới thiệu

 

II. Bản đồ chiến lược

 

Phần II: Các quy trình tạo giá trị

 

III. Các quy trình quản lý vận hành

 

IV. Các quy trình quản lý khách hàng

 

V. Các quy trình đổi mới

 

VI. Các quy trình điều tiết và xã hội

 

Phần III: Các tài sản vô hình

 

VII. Gắn kết tài sản vô hình với chiến lược của doanh nghiệp

 

VIII. Sự sẵn sàng của nguồn nhân lực

 

IX. Sự sẵn sàng của nguồn lực thông tin

 

X. Sự sẵn sàng của nguồn vốn tổ chức

 

Phần IV: Xây dựng chiến lược và bản đồ chiến lược

 

XI. Điều chỉnh bản đồ chiến lược theo chiến lược của ban

 

XII. Lên kế hoạch cho chiến dịch hành động

 

Phần V: Các trường hợp cụ thể

 

XIII. Các tổ chức tư nhân

 

XIV. Các tổ chức thuộc khu vực công

 

XV. Các tổ chức phi lợi nhuận

 

 

II. CUỐN THỨ HAI: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT KPI (DAVID PARMENTER)

 

Cuốn sách này ra đời nhằm tạo ra sự liên kết giữa mô hình thẻ điểm cân bằng của Kaplan và Norton với thực tế của việc áp dụng đo lường hiệu xuất trong một tổ chức. Những khó khăn trong quá trình triển khai này lần đầu tiên đã được đề cập bởi một cuốn cẩm nang hướng dẫn về các chỉ số hiệu suất cốt yếu (KPI - Key Performance Indicator) do AusIndustry thực hiện như một phần của danh mục nguồn dành cho các tổ chức đang theo đuổi những thực tiễn kinh doanh ở tầm quốc tế.

 

 

Cuốn sách bao gồm các chuyên đề và công cụ cụ thể sau:

 

-  Bốn nền tảng cơ bản dẫn dắt việc xây dựng và sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trong tổ chức.

 

- Mô hình mười hai bước phát triển và sử dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu

 

- Bộ công cụ nguồn bao gồm bảng biểu, chương trình hội thảo và bảng câu hỏi

 

- Phương pháp tiếp cận thực tế nhằm tìm ra các yếu tố thành công cốt lõi

 

- Hơn 500 phép đo lường hiệu suất.

 

- Các mẫu biểu báo cáo phục vụ cho việc đo lường hiếu suất

 

- Bộ công cụ nguồn cho chuyên gia tư vấn/đào tạo nhằm hỗ trợ các nhóm dự án trong nội bộ doanh nghiệp

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

 

Lời nói đầu

 

Chương 1: Dẫn nhập

 

Chương 2: Những nền tảng cơ bản cho việc ứng dụng các chỉ số đo lường hiệu suất

 

Chương 3: Xây dựng và áp dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu: mô hình 12 bước

 

Chương 4: Bộ công cụ nguồn của nhóm thực thi chỉ số đo lường hiệu suất

 

Chương 5: Mẫu báo cáo chỉ số đo lường hiệu xuất

 

Chương 6: Bộ công cụ nguồn của nhà tư vấn

 

Phụ lục: Cơ sở dữ liệu các chỉ số đo lường hiệu suất

 

 

III. CUỐN THỨ BA: THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (PAUL R. NEVIN)

 

Được Robert Kaplan và David Norton xây dựng, phương pháp tưởng như rất đơn giản này có thể biến chiến lược của một công ty thành các mục tiêu, thước đo, chỉ tiêu cũng như sáng kiến trong bốn "Viễn cảnh" cân bằng: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nghiệp vụ cùng đào tạo và phát triên nhân viên.

 

 

Các tổ chức trên toàn cầu đã làm theo và gặt hái được những lợi ích nhanh chóng  từ những nguyên lý hết sức bình thường của Thẻ điểm cân bằng. Những lợi ích này bao gồm: Lợi nhuận tài chính tăng lên, sự định hướng tốt hơn của nhân viên đối với các mục tiêu chung, sự cộng tác được cải thiện và sự tập trung không ngừng vào chiến lược cũng nhiều điều khác. Tuy nhiên, để đạt được nhưng phần thưởng đó, một tổ chức phải sở hữu những công cụ cần thiết tạo ra Thẻ điểm cân bằng hiệu quả.

  

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

 

Lời nói đầu

 

Lời cảm ơn

 

Chương 1: Đo lường hiệu xuất và nhu cầu về thẻ điểm cân bằng

 

Chương 2: Khởi đầu

 

Chương 3: Sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn và chiến lược

 

Chương 4: Bản đồ chiến lược

 

Chương 5: Tạo ra các thước đo hiệu quả

 

Chương 6: Đặt ra mục tiêu và ưu tiên sáng kiến

 

Chương 7: Phân tầng thẻ điểm cân bằng để thiết lập sự liên kết về mặt tổ chức

 

Chương 8: Sử dụng thẻ điểm cân bằng để phân bổ nguồn lực một cách chiến lược

 

Chương 9: Các mối liên kết thêm của thẻ điểm cân bằng: sự đãi ngộ và quản trị doanh nghiệp

 

Chương 10: Báo cáo các kết quả của thẻ điểm cân bằng

 

Chương 11: Duy trì thẻ điểm cân bằng

 

Chương 12: Những ý tưởng cuối cùng về sự thành công của thẻ điểm cân bằng

 


Bộ sách gồm 3 cuốn: Các chỉ số đo lường hiệu suất KPI - Thẻ điểm cân bằng - Bản đồ chiên lược là bộ sách đầy đủ nhất và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực bạn quan tâm. Chắc chắn Bộ sách sẽ là cẩm nang quý giá cho các Nhà lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi kế hoạch và mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp của mình.

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý Độc giả quan tâm đến bộ 3 cuốn sách: Các chỉ số đo lường hiệu suất KPI - Thẻ điểm cân bằng - Bản đồ chiên lược vui lòng liên hệ ngay số điện thoại: Mr Thái - 0936 560 111 để đăng ký và đặt mua ngay. Chúng tôi giao sách miễn phí thu tiền tận nơi trên toàn quốc và xuất hóa đơn VAT cho quý khách./.

 

 Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""