BỘ SÁCH HÀNH VI TỔ CHỨC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

1. GIÁO TRÌNH HÀNH VI TỔ CHỨC –  ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

                     GIÁ 53.000/ CUỐN

Môn học Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đật được kết quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Môn học hành vi tổ chức được đưa vào giảng dạy đại học và sau đại học về quản trị kinh doanh ở nhiều trường đại học nước ngoài từ thập niên 9 của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, hành vi tổ chức là môn học mới được đưa vào giảng dạy đầu tiên trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với sư tham gia giảng dạy của các chuyên gia nước ngoài.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập môn Hành vi tổ chức, Trường đại học kinh tế quốc dân tổ chức biến soạn cuốn Giáo trình hành vi tổ chức.  Cuốn sách được biên soạn cho các chương trình đào tạo thuộc ngành quản trị kinh doanh nói chung và quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Để biên soạn cuốn sách này, nhóm tác giả đã tham khảo và lựa chọn những nội dung cho phù hợp, thiết thực từ những tài liệu giảng dạy môn học này của nhiều trường đại học nước ngoài, đồng thời chú trọng đến điều kiện, đặc điểm, trình độ phát triển của các tổ chức ở Việt Nam.

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC

1. Hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức

2. Chức năng của hành vi tổ chức

3. Quan hệ giữa hvtc với môn khoa học khác

4. Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hôi của tổ chức

5. Đối tượng, nhiệm vụ và nôi dung môn học hành vi tổ chức

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN

1. Thái độ

2. Tính cách

3. Nhân thức

4. Học hỏi

CHƯƠNG 3: RA QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN

1. Quá trình ra quyết định hợp lý

2. Ra quyết định cá nhân trên thực tế

3. Nâng cao tính sáng tạo trong việc ra quyết định cá nhân

CHƯƠNG 4: TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Động lực của cá nhân trong tổ chức

2. Các học thuyết về tạo động lực

3. Tạo động lực trong các tổ chức ở việt nam

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ CỦA HÀNH VI NHÓM

1. Khái niệm và phân loại nhóm

2. Lý do và các giai đoạn hình thành, phát triển nhóm

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhóm

4. Quyết định nhóm

CHƯƠNG 6: LÃNH ĐẠO VÀ QUYỀN LỰC

1. Lãnh đạo và quyền lực: khái niệm, mối quan hệ và sự khác biêt 

2. Các học thuyết về lãnh đạo

3. Các loại quyền lực và cơ sở của chúng

CHƯƠNG 7: GIAO TIẾP TRONG TỔ CHỨC

1. Giao tiếp

2. Xung đột

3. Đàm phán

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.  Khái niệm, tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức

2. Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế cơ cấutổ chức

3. Các mô hình tổ chức phổ biến

4. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn cơ cấu tổ chức

CHƯƠNG 9: VĂN HÓA TỔ CHỨC

1. Khái niệm văn hóa tổ chức

2. Tác động của văn hóa tới hành vi nhân viên và tổ chức

3. Các loại văn hóa tổ chức

4. Sáng tạo và bảo tồn văn hóa

5. Văn hóa tổ chức có thể thay đổi, kiểm soát được không?

6. Phương pháp thay đổi văn hóa tổ chức

CHƯƠNG 10: THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

1. Các áp lực thúc đẩy sự thay đổi

2. Quản lý sự thay đổi có kế hoạch

3. Các mô hình thay đổi

4. Các yếu tố cản trở sự thay đổi

5. Các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi

6. Cuản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức

 

 

2. HÀNH VI TỔ CHỨC – STEPHEN ROBBINS & TIMOTHY JUDGE

 

                                               GIÁ 252.000/CUỐN

Tiến sĩ Stephen P. Robbins là tác giả của nhiều cuốn giáo trình về quản trị và hành vi tổ chức. Cho đến nay, các cuốn sách của ông đã được dịch ra 19 thứ tiếng với trên 5 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách bán chạy Sự thật về các nhà quản lý và cuốn sách Quyết định và chiến thắng

 

Tiến sĩ Timothy A. Judge từng là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Cornell và Đại học Lowa. Ông nghiên cứu chuyên sâu vào các lĩnh vực liên quan đến sự khác biệt cá nhân, thuật lãnh đạo và ảnh hưởng của hành vi con người… Ông đã được trao nhiều giải thưởng quan trọng như Ernest J. McCormick Award, Larry L. Cummings Award…

 

Hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên khảo sát tác động của các cá nhân, các nhóm, và cả cơ cáu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức, với mục đích áp dụng kiến thức này vào việc cải thiện hiệu quả của tổ chức.

 

Hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu, có nghĩa đây là một mảng chuyên môn riêng biệt với một lượng kiến thức thông thường. Đối tượng nghiên cứu của hành vi tổ chức là gì? Hành vi tổ chức nghiên cứu ba yếu tố đóng vai trò xác định hành vi trong tổ chức: các cá nhân, các nhóm, và cấu trúc. Ngoài ra, hành vi tổ chức áp dụng kiến thức có được từ các cá nhân, các nhóm cũng như hiệu ứng của cấu trúc đối với hành vi nhằm giúp công ty, tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Nhằm cung cấp kiến thức cho những người đam mê, tìm hiểu về lĩnh vực này, NXB Lao động xã hội phối hợp với công ty Tinh Văn Media đã tổ chức biên dịch cuốn sách Hành vi tổ chức.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Thế nào là hành vi tổ chức

Chương 2: Thái độ và sự hài lòng với công việc

Chương 3: Tính cách và giá trị

Chương 4: Nhận thức và ra quyết định cá nhân

Chương 5: Tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu

Chương 6: Động lực: Từ khái niệm đến ứng dụng

Chương 7: Hiểu nhóm làm việc

Chương 8: Giao tiếp

Chương 9: Nền tảng của cơ cấu tổ chức

Chương 10: Văn hóa doanh nghiệp

Chương 11: Các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực

 

Bộ sách chuyên sâu về HÀNH VI TỔ CHỨC là tài liệu tham khảo giá trị danh cho các nhà tuyển dụng, quản trị nhân sự và doanh nghiệp. Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""