BỘ SÁCH ĐẦY ĐỦ VÀ GIÁ TRỊ DÀNH RIÊNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BỘ SÁCH ĐẦY ĐỦ VÀ GIÁ TRỊ DÀNH RIÊNG CHO NGÀNH XÂY DỰNG

 

 

Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng cũng không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tạo hành lang pháp lý trong hoạt động và nâng cao hiệu quả quả lý của nhà nước.

 

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới lĩnh vực này có tài liệu tham khảo và cập nhật, Sachkinhte.com.vn xin giới thiệu bộ sách dành riêng cho những người làm trong lĩnh vực xây dựng. Bộ sách gồm 6 cuốn:

 

1. SỔ TAY NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NĂM 2016 (Giá 350.000đ)

 

 

Ngày 27/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu. Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

 

Nhằm kịp thời cung cấp đến bạn đọc những quy định mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Sổ tay nghiệp vụ đấu thầu năm 2016 – quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp.

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần I. Quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Phần II. Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần III. Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Phần IV. Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 

 

2. NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Giá 350.000đ)

 

 

Trong công tác quản lý thi công công trường xây dựng, vai trò của chỉ huy trưởng công trình rất quan trọng. Đây chính là người nắm giữ vai trò quản lý, phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng công trình, là người trực tiếp thi công xây lắp ở công trường và là người có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả, chất lượng của công trình. Do vậy, người chỉ huy trưởng cần thiết phải nắm vững các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý chất lượng.

 

Hiểu rõ vai trò quan trọng của người chỉ huy trưởng trên công trình xây dựng, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng.

 

Cuốn sách gồm có 9 chuyên đề tương ứng với từng lĩnh vực, nghiệp vụ bao gồm:

Chuyên đề 1: Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chuyên đề 2: Chỉ huy trưởng công trình – điều kiện năng lực và những vấn đề cần thiết về tổ chức công trường, giấy phép, hợp đồng xây dựng

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 4: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề 5: Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 6: Quản lý đo bóc khối lượng thi công xây dựng công trình

Chuyên đề 7: Quản lý chi phí đầu tư trong quá trình thi công xây dựng

Chuyên đề 8: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

Chuyên đề 9: Chính sách tiền lương, thời giờ làm việc nghỉ ngơi, bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế đối với nhân công trên công trường xây dựng

 

3. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN ĐỊNH MỨC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CẢ MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA (Giá 395.000)

 

 

Ngày 29/5/2014 Bộ xây dựng ban hành quyết định 587/QĐ/BXD về công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa. Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ…

 

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Định mức dự toán xây dựng công trình phần định mức hao phí xác định giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng và định mức sửa chữa

 

4. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (Giá 425.000đ)

 

 

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy móc thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

 

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng, trang thiết bị kỹ thuật… Để giúp những người làm công tác xây dựng có tài liệu tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Định mức Dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng. Cuốn sách được ban hành kèm theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.

 

5. GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN (Giá 350.000đ)

 

 

Công tác đấu thầu có vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

 

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định mới trong lĩnh vực đấu thấu, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sáchGiải đáp các tình huống mới nhất về nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng cơ bản

 

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần I: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Phần II: Hỏi đáp chi tiết Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Phần III: Hỏi đáp chi tiết Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

 

6. GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ XÂY DỰNG, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (Giá 350.000đ)

 

 

Thời gian quan, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật mới như: Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30-9-2015, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015,… Để đáp ưng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Giải đáp các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng.

 

Cuốn sách gồm các phần:

Phần I: Tra cứu chi tiết về quy hoạch xây dựng

Phần II: Tra cứu chi tiết về hợp đồng xây dựng

Phần III: Tra cứu chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phần IV: Tra cứu chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Phần V: Tra cứu chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Phần VI: Tra cứu chi tiết về thanh tra, giám định tư pháp và xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Phần VII: Tra cứu chi tiết về giám sát và đánh giá đầu tư

Phần VIII: Văn bản pháp luật mới về xây dựng, kinh doanh bất động sản

 

Đây là bộ sách đầy đủ và hữu ích chuyên sâu phục vụ riêng độc giả làm trong lĩnh vực xây dựng. Quý công ty, đơn vị đặt mua chúng tôi xuất hóa đơn đầy đủ,  miễn phí vận chuyển và thanh toán khi nhận sách tận nơi trên toàn quốc./.

 

 

Sachdoanhnhan.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""