BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

 

 

Năm 1994, khi hôi đồng điều hành quyết định xuất bản Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế, Hội đồng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt được quá trình áp dụng Bộ nguyên tắc này phục vụ cho việc sửa đổi trong tương lai khi cần thiết. Ba năm sau, việc soạn thảo phiên bản thứ hai của Bộ nguyên tắc này đã được bắt đầu. Để làm việc này, một Nhóm công tác đã được thành lập, bao gồm nhiều nhà luật học nổi tiếng đại diện cho các vùng và/hoặc các hệ thống pháp luật quan trọng nhất trên thế giới. Một vài trong số những người này đã tham gia soạn thảo phiên bản 1994 của Bộ nguyên tắc UNIDROIT. Và lần đầu tiên, đại diện của các tổ chức quốc tế, các trung tâm hay hiệp hội trọng tài được mời đến tham dự phiên làm việc của Nhóm công tác với tư cách là các quan sát viên.

Được ban hành 10 năm sau phiên bản đầu tiên, phiên bản thứ hai của bộ Nguyên tắc UNIDROIT không nhằm sửa đổi phiên bản 1994. Một số lượng đáng kể các án lệ và các bài viết trong cơ sở dữ liệu UNILEX (www.unilex.info) đã chỉ rõ rằng Bộ nguyên tắc UNIDROIT nhìn chung đã được tán thành và không gặp phải những

Mục đích chính của phiên bản mới của Bộ nguyên tắc UNIDTOIT là giải quyết những vấn đề mới và quan trọng đối với cộng đồng pháp lý và kinh tế quốc tế. Năm chương hay mục mới đã được soạn thảo và điều chỉnh các vấn đề về thẩm quyền đại diện, quyền của người thứ ba, bù trừ, chuyển giao quyền, chuyển giao nghĩa vụ và chuyển giao hợp đồng, và thời hạn thực hiện quyền. Ngoài ra, hai điều khoản mới được đưa vào Chương 1 và Chương 5 liên quan đến việc cấm tự mâu thuẫn (Điều 1.8) và từ bỏ quyền bằng thỏa thuận (Điều 5.1.9)

 

Khi giới thiệu phiên bản đầu tiên của Bộ nguyên tắc UNIDROIT, Hội đồng điều hành tin rằng công đồng pháp lý và kinh tế quốc tế sẽ đánh giá cao các giá trị nội tại của Bộ Nguyên Tắc này và sẽ có được lợi ích từ việc áp dụng chúng. Sự thành công của Bộ nguyên tắc UNIDROIT trong mười năm trở lại đây đã vượt quá cả dự đoán của những người lạc quan nhất. Chúng tôi hy vọng rằng phiên bản 2004 của Bộ nguyên tắc UNIDROIT cũng sẽ được các nhà làm luật, chuyên gia trong giới kinh doanh, luật gia, trọng tài và thẩm phán đón nhận, và sẽ trở nên phổ biến hơn và được áp dụng rộng rãi hơn trên thế giới.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

CHƯƠNG 2: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN

 

MỤC 1: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

 

MỤC 2: QUYỀN ĐẠI DIỆN

 

CHƯƠNG 3: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

 

CHƯƠNG 4: GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

 

CHƯƠNG 5: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI THỨ BA

 

MỤC 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 

MỤC 2: QUYỀN CỦA NGƯỜI THỨ BA

 

CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 

MỤC 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

MỤC 2: HARDSHIP

 

CHƯƠNG 7: KHÔNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 

MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHÔNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 

MỤC 2: QUYỀN YÊU CẦU THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 

MỤC 3: HỦY HỢP ĐỒNG

 

MỤC 4: BỒI THƯỜNG  THIỆT HẠI

 

CHƯƠNG 8: BÙ TRỪ

 

CHƯƠNG 9: CHUYỂN GIAO QUYỀN, CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG

 

MỤC 1: CHUYỂN GIAO QUYỀN

 

MỤC 2: CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ

 

MỤC 3: CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG

 

CHƯƠNG 10: THỜI HIỆU

 

PHỤ LỤC BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

 

DANH MỤC TỪ VỰNG

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""