BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

 

Năm 1994, khi Hội đồng Điều hành quyết định xuất bản Bộ Nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế, Hội đồng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt được quá trình áp dụng Bộ Nguyên tắc này phục vụ cho việc sửa đổi trong tương lai khi cần thiết. Ba năm sau, việc soạn thảo phiên bản thứ hai của Bộ Nguyên tắc này đã được bắt đầu. Để làm việc này, một Nhóm công tác đã được thành lập, bao gồm nhiều nhà luật học nổi tiếng đại diện cho các vùng và các hệ thống pháp luật quan trọng nhất trên thế giới. Một vài trong số những người này đã tham gia soạn thảo phiên bản 1994 của Bộ Nguyên tắc UNIDROIT. VÀ lần đầu tiên, đại diện của các tổ chức quốc tế, các trung tâm hay hiệp hội trọng tài đã được mời đến tham dự các phiên làm việc của Nhóm công tác với tư cách là các quan sát viên.

 

Được ban hành 10 năm sau phiên bản đầu tiên, phiên bản thứ hai của Bộ Nguyên tắc UNIDROIT không nhằm mục đích sửa đổi phiên bản 1994. Một số lượng đáng kể các án lệ và các bài biêt strong cơ sở dữ liệu UNILEX đã chỉ rõ rằng Bộ Nguyên tắc UNIDROIT nhìn chung đã được tán thành và không gặp phải những khó khăn đáng kể nào khi áp dụng trong thực tiễn. Vì vậy, có rất ít điểm sửa đổi cơ bản so với phiên bản 1994. Hơn thế nữa việc sửa đổi đã được hạn chế, ngoại trừ các sửa đổi đã được hạn chế, ngoại trừ các sửa đổi trong các bình luận. Tuy nhiên, người ta đã suy nghĩ đến sự cần thiết và tầm quan trọng của việc bổ sung hay sửa đổi Bộ Nguyên tắc UNIDROIT phiên bản 1994 nhằm làm chúng phù hợp với thực tiễn phát triển của các hợp đồng điện tử.

 

Sự thành công của Bộ Nguyên tắc UNIDROIT đã vượt qua cả dự đoán của những người lạc quan nhất. Một số lượng đáng kể các án lệ và các bài viết trong cơ sở dữ liệu UNILEX đã chỉ rõ rằng Bộ Nguyên tắc UNIDROIT đã được đánh giá, áp dụng và không gặp phải những khó khăn đáng kể nào khi áp dụng trong thực tiễn.

 

Chúng tôi hy vọng rằng Bộ Nguyên tắc UNIDROIT này cũng sẽ được các luật gia, luật sư, trọng tài viên, thẩm phán, các chuyên gia pháp lý, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đón nhận, và có được lợi ích từ việc nghiên cứu, áp dụng chúng. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng Bộ Nguyên tắc này như một nguồn tham khảo để đọc và hiểu các thuật ngữ, điều khoản của hợp đồng thương mại quốc tế cũng như hướng dẫn những giải pháp để thực hiện các hợp đồng này.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Những quy định chung

Điều 1.1 Tự do hợp đồng

Điều 1.2 Hình thức của hợp đồng

Điều 1.3 Tính chất ràng buộc của hợp đồng

Điều 1.4 Những quy phạm bắt buộc

Điều 1.5 Loại trừ hay sửa đổi theo thỏa thuận

Điều 1.6 Giải thích và bổ sung các thiếu sót

Điều 1.7 Thiện chí và trung thực

Điều 1.8 Cấm tự mâu thuẫn

Điều 1.9 Tập quán và thói quen

Điều 1.10 Thông báo

Điều 1.11 Các định nghĩa

Điều 1.12 Cách tính thời hạn do các bên ấn định

Chương 2: Giao kết hợp đồng và thẩm định quyền đại diện

Mục 1: Giao kết hợp đồng

Mục 2: Quyền đại diện

Chương 3: Hiệu lực của hợp đồng

Chương 4: Giải thích hợp đồng

Chương 5: Nội dung hợp đồng và quyền của người thứ ba

Mục 1: Nội dung hợp đồng

Mục 2: Quyền của người thứ ba

Chương 6: Thực hiện hợp đồng

Mục 1: Các quy định chung

Mục 2: Hardship

Chương 7: Không thực hiện hợp đồng

Mục 1: Những quy định chung về không thực hiện hợp đồng

Mục 2: Quyền yêu cầu thực hiện hợp đồng

Mục 3: Hủy hợp đồng

Mục 4: Bồi thường thiệt hại

Chương 8: Bù trù

Chương 9: Chuyển giao quyền, chuyển giao nghĩa vụ chuyển giao hợp đồng

Mục 1: Chuyển giao quyền

Mục 2: Chuyển giao nghĩa vụ

Mục 3: Chuyển giao hợp đồng

Chương 10: Thời hiệu

Phụ lục Bộ Nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004

Danh mục từ vựng

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""