BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC – PGS. TS. NGÔ KIM THANH - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thực tiễn đã cho thấy rằng trong tình hình hiện nay nếu doanh nghiệp có chiên lược kinh doanh đúng đắn tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong kinh doanh. Số còn lại đều rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. Xuất phát từ thực tế đó, môn học Quản trị chiến lược đã trở thành một môn học không thể thiếu được trong đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận nhằm giúp các nhà quản trị kinh doanh trong việc soạn thảo chiến lược và chính sách kinh doanh thích hợp với nguồn lực hiện có của doanh nghiệp để có thể thành công trong kinh doanh và đảm bảo cho doanh nghiệp liên tục bền vững.

 

Đây là môn học vừa có lý luận cơ bản vừa đòi hỏi tính thực tiễn ứng dụng cao, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích và tổng hợp rất tốt trong quá trình phân tích chiến lược. Hơn nữa, học phải đi đôi với hành, vì vậy để giúp cho sinh viên và học viên nghiên cứu về quản trị chiến lược được thuận lợi và dễ dàng, Bộ môn quản trị doanh nghiệp đã biên soạn cuốn Bài tập quản trị chiến lược nhằm phục vụ cho sinh viên và học viên khối quản trị kinh doanh.

 

Có thể nói cuốn sách Bài tập quản trị chiến lược này là một tài liệu tham khảo tốt cho những ai viết chuyên đề và luận văn về lĩnh vực chiến lược và thực sự hữu ích cho các nhà quản trị kinh doanh tham khảo trong quá trình xây dựng và đánh giá chiến lược cho doanh nghiệp mình.

 

MỤC LỤC

PHẦN I: CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC

1. Các ma trận phân tích cơ cấu danh mục đầu tư

  1.1 Ma trận BCG: Nhóm tư vấn Boston

  1.2 Ma trận Mc Kinsey – General Electric

2. Kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược

  2.1 Kỹ thuật phân tích thế mạnh – điểm yếu – cơ hội và nguy cơ

  2.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong và bên ngoài (Ma trận I – E)

  2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

  2.4 Ma trận vị trí chiến lược chính (Space)

3. Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM

PHẦN II: BÀI TẬP TÍNH HUỐNG

1. Phương pháp nghiên cứu tình huống trong quản trị chiến lược

2. Các bài tập tình huống

PHẦN III: CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN

PHẦN IV: CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ ÔN TẬP

1. Câu hỏi phân tích và liên hệ thực tế

2. Câu hỏi trắc nghiệm

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""