BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHỌN LỌC

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHỌN LỌC - TS. PHAN TRUNG KIÊN

 

Nhằm trợ giúp cho các bạn đang học kiểm toán, các trợ lý kiếm toán chuẩn bị thi kiểm toán viên hành nghề, sinh viên ngành kế toán...và tất cả những ai yêu thích kiểm toán tìm hiểu sâu hơn về kiểm toán dưới góc độ thực hành kiểm toán báo cáo tài chính trong môi trường có nhiều thay đổi, Bài tập kiểm toán chọn lọc ra đời nhằm mục đích đó. Sách bài tập được sử dụng cùng với cuốn Kiểm toán: Lý thuyết và thực hành nhằm tạo ra một sự kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết với thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.

 

Sách Bài tập kiểm toán chọn lọc được chai làm 3 phần:

Phần I: Bài tập chương: Có tất cả 14 chương bài tập được thiết kế tương ứng với 14 chương của cuốn sách "Giáo trình kiểm toán: lý thuyết và thực hành" đã xuất bản. Trong mỗi chương, tác giả trình bày 4 nội dung:

- Tóm tắt chương

- Các câu hỏi ôn tập

- Câu hỏi đúng sai

- Câu hỏi trắc nghiệm

- Bài tập thảo luận và tình huống

Phần 2: Hướng dẫn bài tập: Trong phần này, Tác giả có trình bày hướng dẫn trả lời các câu hỏi đúng sai có phần giải thích kèm theo, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, hướng dẫn giải một số bài tập thảo luận và tình huống mỗi chương.

Phần 3: Phần đề thi kiểm toán hành nghề: Phần này bào gồm các đề thi kiểm toán (Chuyên môn 5), thi kiểm toán viên hành nghề giai đoạn 1999-2010 cùng gơi ý trả lời một số câu hỏi.

  

MỤC LỤC 

PHẦN 1: BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG 

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU RỦI RO KINH DOANH VÀ THIẾT KẾ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGHIỆM CHI TIẾT

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ DỮ LIỆU TIỀN TỆ

CHƯƠNG 9: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

CHƯƠNG 10: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BẮN HÀNG VÀ THU TIỀN

CHƯƠNG 11: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA VÀ THANH TOÁN

CHƯƠNG 12: KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

CHƯƠNG 13: KẾT THÚC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN GIÁ TRỊ TIỀN

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN BÀI TẬP

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VÀ TỔ CHỨC

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ THIẾT KẾ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGHIỆM CHI TIẾT

CHƯƠNG 7: CHỌN MẪU KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ DỮ LIỆU TIỀN TỆ

CHƯƠNG 9: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

CHƯƠNG 10: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN

CHƯƠNG 11: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA VÀ THÀNH TOÁN

CHƯƠNG 12: KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

CHƯƠNG 13: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

CHƯƠNG 14: KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHẦN 3: ĐỀ THI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ: NĂM 1998 – 2010

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""