BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KINH TẾ VI MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KINH TẾ VI MÔ (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

Mục lục:

Phần 1: Tổng quan về kinh tế học

Bài 1: Các nguyên lý của kinh tế học

1. Con người ra quyết định như thế nào

2. Con người tương tác với nhau như thế naof

3. Nền kinh tế với tư cách một tổng thể vận hành như thế nào

4. Kết luận

Bài 2: Tư duy một nhà kinh tế

1. Nhà kinh tế với tư các một nhà khoa học

2. Nhà kinh tế với tư cách nhà tư vấn chính sách

3. Chúng ta hãy tiếp tục

Phục lục: Những kiến thức cơ bản về đồ thị

1. Đồ thị của một biến số duy nhất

2. Đồ thị hai biến số: Hệ trục tọa độ

3. Các đường trong hệ trục tọa độ

4. Độ dốc

5. Nguyên nhân và kết quả

Bài 3: Sự phụ thuộc lẫn nhau và các mối lợi từ thương mại

1. Câu chuyện ngụ ngôn về nền kinh tế hiện đại

2. Nguyên tắc lợi thế so sánh

3.Ứng dụng của lợi thế so sánh

4. Kết luận

Phần 2: Cung và cầu 1: Thị trường hoạt động như thế nào

Bài 4: Các lực lượng cung cầu trên thị trường

1. Thị trường và Cạnh tranh

2. Cầu

3. Cung

4. Kết hợp đường cung và đường cầu với nhau

5. Kết luận: Giá cả phân bổ nguồn lực như thế nào?

Bài 5: Hệ số co giãn và ứng dụng

1. Hệ số co giãn của cầu

2. Hệ số co giản của cung

3.Ứng dụng của cung, cầu và hệ số co giãn

4.  Kết luận

Bài 6: Cung, cầu và chính sách của chính phủ

1. Các biện pháp kiểm soát giá

2. Thuế

3. Kết luận

Phần 3: Cung cầu 2: Thị trường và phúc lợi

Bài 7: Người tiêu dùng, sản xuất và hiệu quả thị trường

1. Thặng dư của người tiêu dùng

2. Thặng dư của người sản xuất

3. Hiệu quả của thị trường

4. Luận: Hiệu quả và thất bại của thị trường

Bài 8: Chi phí của việc đánh thuế

1.  Tổn thất tải trọng của việc đánh thuế

2. Những yếu tố quyết định tổn thất tải trọng

3. Tổn thất tải trọng là nguồn thu từ thuế

4. Kết luận

Bài 9: Thương mại quốc tế

1. Các yếu tố quyết định thương mại quốc tế

2. Người được và người mất do thương  mại quốc tế

3. Những luận điểm ủng hộ và hạn chế thương mại

4. Kết luận

Phần 4: Kinh tế học về khu vực công cộng

Bài 10: Ảnh hưởng ngoại hiên

1. Ảnh hưởng ngoại hiện và tình trạng không hiệu quả của thị trường

2. Các giải pháp tư nhân đối với ảnh hưởng ngoại hiện.

3. Chính sách công cộng đối với ảnh hưởng ngoại hiện

4. Kết luận

Bài 11: Hàng hoá công cộng và nguồn lực công cộng

1. Các loại hàng hóa khác nhau

2. Hàng hóa công cộng

3. Nguồn lực cộng đồng

4. Kết luận: Tầm quan trọng của các quyền tài sản

Bài 12: Thiết kế hệ thống thuế

1. Tổn quan về tài chính của chình Phủ Mỹ

2. Thuế và hiệu quả

3. Thuế và công bằng

4. Kết luận: Sự đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả

Phần 5: Hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành

Bài 13: Chi phí sản xuất

1.  Chi phí là gì

2. Sản xuất và chi phí

3. Các đại lượng khác nhau về chi phí

4. Chi phí trong ngắn hạn và dài hạn

5. Kết luận

Bài 14: Doanh nghiệp trên các thị trường cạnh tranh

1.  Thị trường cạnh tranh là gì?

2. Tối đa hóa lợi nhuận và đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh

3. Đường cung trong thị trường  cạnh tranh

4. Kêt luận: Phía sau đường cung

Bài 15: Độc quyền

1. Tại sao độc quyền lại xuất hiện

2.  Doanh nghiệp độc quyền đưa ra các quyết định về sản xuất và định giá như thế nào

3. Tổn thất phúc lợi do độc quyền

4. Tổ thất tải trọng đối với xã hội

5. Chính sách của nhà nước đối với thị trường độc quyền

6. Phân biệt đối xử về giá

Bài 16: Thiểu quyển

1. Giữa độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo

2. Thị trường với một ít người bán

3. Lý thuyết trò chơi và kinh tế học về sự hợp tác

4. Chính sách cộng đồng đối với thị trường thiểu quyền

5. Kết luận

Bài 17: Cạnh tranh độc quyền

1.  Cạnh tranh bằng sản phẩm phân biệt

2. Quảng cáo

3. Kết luận

Phần 6: Kinh tế học về thị trường lao động

Bài 18: Thị trường các nhân tố sản xuất

1. Nhu cầu về lao động

2. Cung về lao động

3. Trạng thái cân bằng trên thị trường lao động

4. Các nhân tố sản xuất khác: Đất đai và tư bản

5. Kết luận

Bài 19: Thu nhập và sự phân biệt đối xử

1. Mức chênh lệch đền bù

2. Kinh tế học về sự phân biệt đối xử

3. Kết luận

Bài 20: Sự bất bình đẳng về thu nhập và tình trạng nghèo khổ

1. Phản ánh mức độ bất bình đẳng

2. Triết lý chính trị về tái phân phối thu nhập

3. Các chính sách giảm bớt tình trạng nghèo khổ

4. Kết luận

Phần 7: Chủ đề nâng cao

Bài 21: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng.

1.  Giới hạn ngân sách: Người tiêu dùng có thể mua những gì?

2. Sở thích: Cái mà người tiêu dùng muốn có

3. Tối ưu hóa: Cái mà người tiêu dùng lựa chọn

4. Bốn ứng dụng

5. Kết luận: Mọi người có thực sự suy nghĩ như vậy không?

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""