BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ (NGUYÊN VĂN NGỌC)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ (NGUYÊN VĂN NGỌC)

 

 

Kinh tế học nghiên cứu hoạt động kinh tế bằng cách phát triển mô hình về các hiện tượng kinh tế. Ở đây, mô hình được hiểu là cách trình bày hiện thực dưới dạng đơn giản hóa một cách có chủ định. Khi thực hiện nhiệm vụ này, các nhà kinh tế bị chi phối bởi nguyên tắc tối ưu hóa và nguyên tắc cân bằng. Nguyên tắc thứ nhất nói rằng mọi người nhìn chung  tìm cách chọn cái có lợi nhất cho mình, trong khi nguyên tắc thứ hai nói rằng giá cả điều chỉnh cho đến khi cung và cầu gặp nhau. Đường cầu cho biết mọi người muốn mua bao nhiêu hàng tại mỗi mức giá và đường cung cho biết mọi người muốn bán bao nhiêu hàng tại mỗi mức giá. Giá cân bằng là giá mà tại đó lượng cầu bằng lượng cung.

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

BÀI GIẢNG 1: MÔ HÌNH VỀ THỊ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG 2: GIỚI HẠN VỀ NGÂN SÁCH

BÀI GIẢNG 3: SỞ THÍCH

BÀI GIẢNG 4: ÍCH LỢI

BÀI GIẢNG 5: LỰA CHỌN

BÀI GIẢNG 6: NHU CẦU

BÀI GIẢNG 7: SỞ THÍCH BỘC LỘ

BÀI GIẢNG 8: PHƯƠNG TRÌNH SLUTSKY

BÀI GIẢNG 9: MUA VÀ BÁN

BÀI GIẢNG 10: LỰA CHỌN GIỮA CÁC THỜI KỲ

BÀI GIẢNG 11: THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN

BÀI GIẢNG 12: TÍNH BẤT ĐỊNH

BÀI GIẢNG 13: TÀI SẢN RỦI RO

BÀI GIẢNG 14: THẶNG DƯ TIÊU DÙNG

BÀI GIẢNG 15: NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

BÀI GIẢNG 16: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG

BÀI GIẢNG 17: CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG 18: TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN

BÀI GIẢNG 19: TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ

 BÀI GIẢNG 20: CÁC ĐƯỜNG CHI PHÍ

BÀI GIẢNG 21: CUNG CỦA DOANH NGHIỆP

 BÀI GIẢNG 22: CUNG CỦA NGÀNH

 BÀI GIẢNG 23: THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN

 BÀI GIẢNG 24: THỊ TRƯỜNG NHÂN TỐ

 BÀI GIẢNG 25: THỊ TRƯỜNG THIỂU QUYỀN

 BÀI GIẢNG 26: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

 BÀI GIẢNG 27: TRAO ĐỔI

 BÀI GIẢNG 28: SẢN XUẤT

 BÀI GIẢNG 29: PHÚC LỢI

 BÀI GIẢNG 30: ẢNH HƯỞNG NGOẠI HIÊN

 BÀI GIẢNG 31: HÀNG HÓA CÔNG CÔNG

 BÀI GIẢNG 31: THÔNG TIN

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""