BÀI GIẢNG GỐC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÔNG (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

BÀI GIẢNG GỐC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÔNG – PGS. TS. TRƯƠNG THỊ THỦY

Học viện Tài chính

 

Kinh tế thị trường ở Việt Nam đã thực sự chuyển đổi và lớn mạnh, tính liên thống, cạnh tranh và hoạt động của nền kinh tế Việt Nam dần được hoàn thiện. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhu cầu thông tin kinh tế, tài chính ngày càng đa dạng, phức tạp. Công cụ kế toán công phục vụ quản lý kinh tế, chính trị xã hội được khẳng định, ngày càng tiệm cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

 

Nền kinh tế ngày càng được tự do hóa, tính cạnh tranh ngày càng cao, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước càng cần được bổ sung chuyển đổi theo hướng khắc phục các khiếm khuyết của thị trường, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công, vai trò quản lý, quản trị yêu cầu sát với đòi hỏi thực tiễn, khái niệm nhà nước hiệu quả đã ra đời và được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn kinh tế. Kế toán quản trị công được nghiên cứu và là công cụ quan trọng hàng đầu đảm bảo Nhà nước hiệu quả trong một thế giới chuyển đổi.

 

Cuốn sách Bài giảng gốc Kế toán quản trị công được Học viện Tài chính triển khai nghiên cứu, giảng dạy cho sinh viên kinh tế, tài chính, kế toán nói chung và đặc biệt là chuyên ngành kế toán công nói riêng.

 

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị công

1. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị công

2. Đối tượng và nội dung kế toán quản trị công

3. Phương pháp kế toán quản trị công

Chương 2: Dự toán trong khu vực công đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

2. Lập dự toán ngân sách nhà nước

3. Kế toán quản trị lập dự toán ngân sách nhà nước

4. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước

1. Tổng quan kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước

2. Chủ thể và nội dung thông tin kế toán quản trị thu NSNN

3. Kế toán quản trị thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN

4. Kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu NSNN

5. Kế toán quản trị thu NSNN trong quá trình quyết toán thu NSNN

6. Kế toán quản trị thu NSNN trong công tác dự báo thu NSNN

Chương 4: Kế toán quản trị hành chính sự nghiệp

1. Khái niệm và nội dung

2. Kế toán quản trị thu hành chính sự nghiệp

3. Kế toán quản trị chi, chi phí, giá thành và giá dịch vụ hành chính sự nghiệp

4. Kế toán quản trị xác định và phân phối kết quả hanh chính sự nghiệp

5. Phân tích dự báo thông tin kế toán quản trị hành chính sự nghiệp

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""