9 BƯỚC TRIỂN KHAI THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

9 BƯỚC TRIỂN KHAI THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

 

Phương Pháp BSI được dựa trên những đào tạo và tư vấn của BSI (Balance Scorecard Institute). Viện được khởi đầu dưới hình thức một website do Paul Arveson sáng lập nhằm tạo ra nguồn thông tin và diễn đàn thảo luận cho những người thực hành trên toàn thế giới có thể chia sẻ thông tin về lĩnh vực Thẻ điểm cân bằng vừa xuất hiện. Rohn liên kết cùng Averson vào năm 1998 trong việc huấn luyện và tư vấn về thẻ điểm cân bằng, và đã mở rộng từ website thành một dịch vụ đào tạo và tư vấn của BSI.

 

Viện có nhiệm vụ giúp các nhà chuyên môn về chiến lược lược bỏ phần lý thuyết và biệt ngữ và học cách kết nối hiệu quả giữa các hành động của tổ chức và các kết quả đầu ra mong muốn. – Biến lý thuyết thành thực tế.

 

Phương pháp BSI là giải pháp đi theo từng bước, thực tế và hiệu quả, nhằm quản lý và hoạch định chiên lược. Các nhà quản lý và CEO khi dùng phương pháp luận này đã có thể hình thành và diễn đạt rõ ràng chiến lược tổng quát, và tạo nên sự gắn kết quanh tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược kinh doanh của đơn vị, ngân sách, vận hành và công việc của nhân viên – đồng thời tạo ra sự gắn kết của nhân viên.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “TRIỂN KHAI CHIÊN LƯỢC”

 

LỜI KHEN DÀNH TẶNG CHO CUỐN SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU CỦA JIM ROBINSON

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU “NÓ RẤT PHỨC TẠP”

 

PHƯƠNG PHÁP CỦA BSI

 

9 BƯỚC THÀNH CÔNG

 

CHƯƠNG 1: NÓ KHÔNG PHỨC TẠP NHƯNG NÓ CŨNG KHÔNG ĐƠN GIẢN

 

CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP 9 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG

 

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP CỦA BSI

 

CHƯƠNG 4: THU HÚT TẤM LÒNG VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY

 

PHẦN II: KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT CỦA VIỆC XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 5: KHỞI XƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH – HOẠCH ĐỊNH HÀNH TRÌNH

 

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ – XÂY DỰNG SỰ HIỂU BIẾT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC

 

CHƯƠNG 7: CHIẾN LƯỢC – CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG VÀ MỘT KẾ HOẠCH

 

 

CHƯƠNG 8: CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TẠO RA CHIẾN LƯỢC CÓ THỂ THỰC THI

 

 

CHƯƠNG 9: BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC HÌNH DUNG RA VIỆC TẠO RA GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 10: CÁC THƯỚC ĐO THÀNH TÍCH ĐO LƯỜNG ĐIỀU CÓ Ý NGHĨA

 

CHƯƠNG 11: CÁC HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC – SAN BẰNG CÁC KHOẢN HỤT THÀNH TÍCH CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 12: CÔNG BỐ HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM

 

PHẦN III: TRIỂN KHAI THẺ ĐIỂM

 

CHƯƠNG 13: PHÂN TÍCH THÀNH TÍCH – THÚC ĐẨY VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH TỐT HƠN

 

CHƯƠNG 14: SỰ LIÊN KẾT XUYÊN SUỐT GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀO CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 15: ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHẰM CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC

 

CHƯƠNG 16: DUY TRÌ VÀ QUẢN LÝ VỚI THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG

 

NHỮNG LỜI KHEN NGỜI DÀNH CHO CUỐN SÁCH:

 

 

“Đúc kết từ kiến thức trải rộng và kinh nghiệm có được khi làm việc với hàng trăm khách hàng trên toàn thế giới, Howard Rohn và các cộng sự của mình đóng góp một phần quan trọng vào việc hình thành khung kiến thức về hoạch định và triển khai các kế hoạch chiến lược. Cuốn sách mô tả những giải pháp thực nghiệm với nhiều ý tưởng. Rất nhiều tổ chức gặp khó khăn trong việc triển khai chiến lược. Những nhà điều hành cao cấp, các nhà quản lý, và bất cứ ai tham gia vào quản lý chiến lược “cần đọc” quyển sách này.” – Gary Cokins, Tác giả nổi tiếng – Nhà tư tưởng quốc tế hàng đầu về Quản trị thành tích

 

“ Cũng như một kiến trúc sư cần tạo ra một thiết kế đủ chức năng và có nền móng vững chắc, các nhà thiết kế các hệ thống trong tổ chức cũng tạo ra nền tảng dựa trên cái nhìn rõ ràng về tương lai, các mục tiêu tập trung vào khách hàng, và một bộ các thước đo thành tích có sự liên kết với nhau. Biện BSI đã là người đi đầu trong nhiều năm trong việc thiết kế các hệ thống vững chắc trong tổ chức. Cuốn sách này phác họa 9 bước logic nhằm giúp tạo các kế hoạch và thước đo cũng như phân tích và cải thiện thành tích của tổ chức. Chỉ khi đảm bảo được từng phân khúc hoạt động đúng đắn với một hệ thống như thế thì mới có thể thúc đẩy các mức độ và khuynh hướng xuất sắc trong thành tích của tổ chức. Cuốn sách này dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế với một loạt những ngành công nghiệp trong nhiều quốc gia, và nó chứa đầy những ví dụ giúp độc giả có thể liện hệ với chính tổ chức của mình”. Mark Graham Brown, Tác giả nổi tiếng và Nhà tư tưởng hàng đầu về Quản trị thành tích.

 

“Viên BSI đã làm cho quy trình thiết lập hệ thống quản lý chiến lược trở nên không còn bí ẩn với độc giả. Viện đã xuất sắc trong việc làm rõ những thực hành tốt nhất và giúp độc giả thoát khỏi những cái bẫy phổ biến trong việc hoạch định chiến lược” – CONOR, COO, CÔNG TY SPIDER STRATEGIES

 

 

 

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""