101 CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Vận Chuyển và Giao hàng:

    Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi sachkinhte.vn gọi điện xác nhận đơn hàng.

  • Cam kết Bản Quyền

    Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

  • Thanh toán:

    Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

-
+

101 CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ĐỖ THIÊN ANH TUẤN

 

Sổ tay cần thiết dành cho:

- Nhà quản trị doanh nghiệp

- Nhà quản trị doanh nghiệp

- Giám đốc tài chính

- Nhân viên tín dụng, ngân hàng

- Kiểm toán, kế toán viên

- Sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng.

 

MỤC LỤC

1. Biên đóng góp (Contribution Margin)

2. Biên lợi nhuận (Prrofil Margin)

3. Bình quân di động (Moving Averge)

4. Bình quân trọng số

5. Chi phí biên và doanh thu biên (Marginal Cost and Marginal Revenue)

6. Chi phí cơ hội

7. Chi phí cơ hội không nhận chiết khấu

8. Chi phí sử dụng vốn

9. Chi phí tín dụng

10. Chi phí thanh khoản

11. Chi phí thử Axit

12. Chỉ số về khả năng sinh lợi

13. Chu kỳ hoạt động

14. Cổ phần ưu đãi so với tổng vốn cổ phần

15. Công thức hòa vốn

16. Công thức khấu hao

17. Đẳng thức Du Pont

18. Điểm đặt hàng lại

19. Định giá cổ phiếu thường

20. Định giá trái phiếu

21. Độ co giãn của cầu

22. Đo lường rủi ro

23. Doanh thu so với nợ ngắn hạn

24. Doanh thu so với tài sản ngắn hạn

25. Đòn bẩy hoạt động

26. Ghép lãi trong năm

27. Giá trị hiện tại

28. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền đều

29. Giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn

30. Giá trị sổ sách một cổ phần

50. Hệ số tiền mặt

51. hệ số tòn kho

52. Hệ số trạng trải chi phí cố định

53. Hệ số trang trải chi phí lãi

54. Hệ số vốn chủ sở hữu

55. Hiệu suất sử dụng tài sản

56. Hồi quy bội

57. Hồi quy đơn

58. Kinh doanh chênh lệch giá

59. Kỳ hoàn vốn

60. Lãi đơn

61. Lãi suất hiệu dụng

62. Làm trơn số mũ

63. Lợi suất cổ phần ưu đãi

64. Lợi suất hàng năm hiệu dụng

65. Lợi suất trái phiếu

66. Lượng đặt hàng kinh tế

67. Lý thuyết danh mục

68. Mô hình chiết khấu khối lượng

69. Mô hình điểm Z

70. Mô hình định giá quyền chọn Black - Scholes

90. Thu nhập trên một cổ phần

91. Thu nhập trên tổng tài sản

92. Thuế suất hiệu dụng

93. Tiền và đương tiền so với vốn lưu động

94. Tính toán lập quỹ chìm

95. Trung vị

96. Tỷ lệ hòa vốn

97. Tỷ số các khoản phải trả

98. Tý suát sinh lời nội bộ

99. Vay trả góp

100. Vốn lưu động

101. Vòng quay vốn đầu tư.

 

Sachkinhte.vn trân trọng giới thiệu!

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""